Objavljeno

Kako da živite svoje najbolje izdanje? U čemu biste bili najuspešniji? Koji posao bi Vam doneo najviše zadovoljstva i mogućnosti za dalji razvoj? Koji put bi Vas najbrže doveo do realizacije sopstvenih ciljeva?

Odgovore na ova pitanja možete dobiti kroz Analizu individualnih potencijala (AIP). AIP predstavlja proces identifikovanja snaga i potencijala jedne osobe. Na ovaj način se utvrđuje šta je to što neka osoba najbolje radi, kako se osoba motiviše i koja su polja primene otkrivenih talenata. Osnovni cilj ovog postupka je planiranje ličnog i profesionalnog razvoja osobe, u pravcu onih aktivnosti i oblasti koje će joj doneti dugoročno zadovoljstvo.
Postupak Analize individualnih potencijala je kreiran u okviru Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu. Na našim prostorima ga sprovode psiholozi TIM Centra, sertifikovani za primenu ovog postupka.

Šta podrazumeva AIP?

Analiza individualnih potencijala podrazumeva sledeće korake: utvrđivanje osobina ličnosti, motivacije, talenata, vrednosti i blokada efikasnosti.
Osobine ličnosti – predstavljaju tendenciju osobe da reaguje na određeni način. U procesu AIP-a veoma je značajno utvrđivanje da li naši talenti počivaju na odgovarajućim osobinama ličnosti.
Motivacija – daje nam odgovor na pitanje: Šta nas pokreće? Zbog čega se bavimo određenim aktivnostima? Motivi nekada mogu biti funkcionalni (pomažući) i nefunkcionalni (sabotirajući). Primenom AIP se utvrđuje šta je to što pokreće neku osobu i da li je to za nju korisno.
Talenat – predstavlja sposobnost osobe da neku aktivnost izvodi bolje od svih drugih aktivnosti koje može da izvede. Talente, definisane preko AIP-a, svi poseduju i potrebno je ih pronaći. Oni mogu biti kognitivni, verbalni, kreativni, socijalni, motorni…
Vrednosti – ukazuju na polje primene naših talenata. One ukazuju na to zašto nam je važno i značajno da radimo to što radimo. U odabiru oblasti našeg daljeg razvoja, vrednosti imaju veoma značajnu ulogu.
Blokade efikasnosti – ukazuju na razmišljanja i ponašanja koja nas mogu blokirati i otežavati razvoj sopstvenih potencijala. Jedan od zadataka AIP-a je i njihovo identifikovanje i davanje predloga za njihovo prevazilaženje.

Kako se AIP sprovodi?

Postupak AIP-a podrazumeva specijalno strukturiran intervju koji ima cilj identifilkovanje talenata, motivacije, vrednosti i blokada efikasnosti, dok se profil ličnosti utvrđuje testovima ličnosti. Sastavni deo ovog postupka jeste i deo izveštavanja i savetovanja, sa posebnim akcentom na konkretnu primenu talenata i oblastima daljeg profesionalnog i ličnog razvoja osobe.

Kome je AIP namenjen?

Pojedincima koji žele da donesu odluku o promeni zanimanja, daljeg profesionalnog usavršavanja i razvoja.
Kompanijama koje žele da optimizuju poslovanje kroz bolje upoznavanje svojih zaposlenih; kroz ovaj postupak kompanije će dobiti korisne informacije o zaposlenima na osnovu kojih mogu donositi odluke o unapređivanju i razvoju personala.

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovaj sajt koristi Akismet da bi sprečio spam.- Saznajte kako se podaci iz Vaših komentara obrađuju.