Assessment Centre/Development Centre

AC/DC je metod procene koji je najizazovniji za kandidate, najinformativniji za klijente, a priznaćemo - i najuzbudljiviji za nas. On obuhvata kombinovanje više tehnika, pri čemu kandidat provede nekoliko sati na proceni, najčešće u grupi od četiri kandidata. Kada neko prođe takav vid procene, praktično je nemoguće da ostane nešto nepoznato o njemu.

Kada je Assessment Centre najbolje rešenje?

Procena kandidata

Detaljna i objektivna procena kandidata za ključne pozicije

Procena vieše kandidata

Procena više internih kandidata za unapređenje

Usmeravanje kandidata

Prepoznavanje potencijala i usmeravanje zaposlenih u okviru kompanije

Po čemu su naši Assessmenti specifični?

  • Kopamo duboko, smatramo da nivo kompetencija nije dovoljan, već procenjujemo „dubinske strukture“ koje utiču na posao, poput ličnih vrednosti, motivacionih modela i talenata
  • Izbegavamo šablone i uživamo da sami kreiramo rešenja - 100% tailor-made
  • Inventivni smo i hrabri da ubacimo kandidate u neočekivane situacije
  • Imamo 10 obučenih AC konsultanata, a svakog kandidata nezavisno procenjuje četiri konsultanta, što obezbeđuje visko stepen objektivnosti

Izveštaj je najvažniji deo AC-a

A naši izveštaji su vrlo informativni jer:

  • Nisu generički, „na klik“, već formu i detaljnost prilagođavamo preferencijama klijenta (pitamo „koliko detaljne informacije želite?“)
  • Dajemo argumentovane, detaljne i direktne preporuke šta uraditi u konkretnoj situaciji – u koga ulagati, a u koga ne, koga zaposliti, unaprediti, premestiti na drugu poziciju...
  • Usmeno prezentujemo klijentima rezultate i diskutujemo o njima
  • Uvek dajemo feedback kandidatima/zaposlenima koji su procenjivani, u cilju njihovog ličnog i profesionalnog razvoja

Koje tehnike koristimo?

Intervju vođen kompetencijama
Analiza individualnih potencijala
Grupna diskusija
Simulacija 1-na-1
In-basket vežba
Testovi

Preporuke

• Kao značajnu podršku procesu razvoja, ekipa Tima nam je pomogla u definisanju jasnih trening potreba za naše zaposlene. U tu svrhu su sproveli niz metodologija obuhvaćenih u Assesment center. Izlaz ovakve procene je jedna precizna slika kompetencija i motivacije zaposlenog uz jasnu preporuku o pravcu usavršavanja. Nakon toga, nama kao poslodavcu je bilo jednostavno da definišemo sledeće korake u planu razvoja pojedinca. Procene su se takođe pokazale dragocenim kod potvrda potencijala kandidata koji su se razmatrali za eventualne promocije unutar organizacije. Pomogle su nam da bolje pripremimo sam proces kao i da smanjimo ili eliminišemo rizike. One su nam doprinele da promene sprovedemo glatko i bez greški koje bi mogle da poremete čitavu organizaciju. Definitivno ćemo nastaviti da koristimo ovu uslugu.

Dejan Bunghart - Operations Manager, Le Belier Kikinda

• U saradnji sa Tim Centrom organizovali smo procenu kandidata za projekat "Lov na nebrušene dijamante" kojim smo želeli da podmladimo kadar u našoj kompaniji. Zvahvaljujući profesionalnosti, posvećenosti i entuzijazmu koelginica iz Tim Centra, sa lakoćom smo završili ovaj proces i ulovili sjajne mlade ljude koji su postali deo našeg tima. Bilo je zadovoljstvo raditi sa njima, a naziv svog Centra opravdali su u potpusnosti - sjajan Tim!

Gordana Jankov - HR Manager , DIJAMANT A.D.

• Saradnja sa Tim Centrom je pravo zadovoljstvo. Otvorenost i razumevanje potreba klijenta su odlike njihovog tima stručnjaka, sa izrazenim individualnim pristupom rada, sto je nama veoma osnazilo pojedince i ojačalo tim. Izuzetno cenimo njihove procene kandidata i zaposlenih. Način njihovog rada je stručan i sveobuhvatan, što je nama višestruko poboljšalo strateško planiranje i unapredilo operativno funkcionisanje organizacije. Topla preporuka za Tim centar.

Nenad Grubić - Operations Manager , Glam up

Krenite tim putem...

Јer mi negujemo kreativan pristup u rešavanju svakog ličnog, timskog i organizacijskog problema.

Kontakt