Objavljeno

Ukoliko ste u poslednjih nekoliko godina pratili psihološku literaturu u oblasti HR-a sigurno vam nije promakao termin engagement (work, job, employee engagement). Ovaj fenomen, za koji još uvek nemamo jedinstven i opšteprihvaćen prevod na naš jezik (mi ćemo se za potrebe ovog teksta poslužiti terminom angažovanost), kroz vreme donekle menjao oblik i definiciju, ali suština je ostala ista. Reč je o mentalnom stanju koje je pozitivno i ispunjavajuće, a koje se javlja u vezi sa poslom. Dobro, nije baš toliko jednostavno… Da bismo adekvatno razumeli engagement, moramo se upoznati i sa njegove tri komponente:

  • Energičnost: stanje visokog nivoa energije i mentalne rezilijentnosti tokom obavljanja radnih zadataka, uz volju i sposobnost da se uloži poseban napor radi njihovog obavljanja.
  • Posvećenost: pridavanje značaja radu, kao i prisustvo entuzijazma, inspiracije i izazova koji potiču iz radnih aktivnosti.
  • Apsorpcija: stanje pune skoncentrisanosti i uključenosti u obavljanje radnih zadataka, praćeno pozitivnim emocijama, zanosom i osećajem da vreme brzo prolazi.

Sumirano, zaposlene koji su angažovani na poslu prepoznaćete tako što imaju visok nivo energije, posvećeno pristupaju radnim zadacima i izvršavaju ih najčešće tako što se veoma udube u njih. Oni su entuzijastični kada je njihov rad u pitanju, uporni kada naiđu na izazove i unose se u aktivnosti toliko da izgube osećaj za vreme. Imajući u vidu ove manifestacije, potpuno je razumljivo da se engagement sada nalazi u fokusu istraživača i praktičara, zar ne? Ali, kome je engagement zapravo važan?

Engagement je važan za pojedinca. Anagažovaniji zaposleni izveštavaju o blagostanju i visokom samopouzdanju. Takođe, ovi zaposleni su zadovoljniji i dugoročno pod manjim rizikom za razvijanje sindroma izgaranja. Angažovani zaposleni su rano efikasniji i postižu bolje rezultate od njihovih manje angažovanih kolega. U praksi je čest slučaj da se oni sa izraženim engagementom izdvajaju kao oni koji imaju odlične performanse.

Engagement je važan za tim. Timovi koji imaju angažovane pojedince su često kreativniji i lakše dolazi do inovativnih ideja. I što je posebno zanimljivo, engagement ima tendenciju da se prenosi sa čoveka na čoveka, širi se kroz tim. Postoji velika verovatnoća da će oni pojedinci koji pri radu imaju manje energije, posvećenosti i uronjenosti u rad, u radu sa visoko angažovanim kolegama vremenom i sami zauzeti sličan stav prema radu. Takođe, istraživanja su pokazala da kako raste nivo timskog engagementa, raste i brzina i kvalitet donošenja odluka. Što nas opet dovodi do engagementa kao faktora uspešnosti i na nivou tima.

Engagement je važan za celu organizaciju. Kompanijama je danas veoma važno da su engagement i lojalnost radnika povezani i da su upravo angažovaniji radnici ti koji najređe pomišljaju da napuste organizaciju u kojoj rade. Takođe, angažovaniji radnici pozitivnije sagledavaju karakteristike posla, što im podstiče motivaciju. A svi znamo da visoka motivacija donosi rezultate. Stoga moderne kompanije sve više ulažu u razvijanje kulture angažovanja zaposlenih, što ima za posledicu zadovoljnije radnike i uspešniji biznis. To nas dovodi i do poslednje, ali ne najmanje važne stvari – finansijskih rezultata.

I na kraju, šta uraditi sa ovim informacijama? Zanimljivo je da su studije pokazale kako engagement varira u toku dana, čak i toku obavljanja same aktivnosti. Dakle, ne važi ona stara – ili imaš ili nemaš to u sebi. Engagement je nešto na šta se može uticati; on se podstiče i stvara. I ima dokazane pozitivne efekte na različitim nivoma.

Sada je pravo vreme za korak dalje – određivanje strategija za razvijanje i podržavanje angažovanosti na individualnom i organizacijskom nivou, ali o tome više neki naredni put. Nastaviće se… 🙂

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovaj sajt koristi Akismet da bi sprečio spam.- Saznajte kako se podaci iz Vaših komentara obrađuju.