MOTIVACIONA RADIONICA

Objavljeno

ragi naši učesnici, svi vi koje ste napravili značajne korake na putu ličnog razvoja kroz iskustveno-edukativne progame Agencije TIM, imate priliku da nastavite svoje putovanje. …