Kompanije koje uče i menadžment znanjem su koncepti koji sve više dobijaju na značaju u savremenom okruženju. Kako bi podsticale kontinuiran razvoj i svoje zaposlene da aktivno rade na profesionalnom i ličnom usavršavanju kompanije prepoznaju značaj predavanja, kao oblika rada, koji najbolje doprinosi ovom cilju.

U svojoj ponudi nudimo nekoliko paketa predavanja koja mogu biti organizovana na različite teme, u prostorijama kompanija, dinamikom koja odgovara klijentima. Sadržaj predavanja je baziran na savremenim psihološkim znanjima, uključuje primere iz biznis prakse. Predavanja su interaktivna i podstičuća za učesnike, promovišu i razvijaju konstruktivan životni stil.

Predavanja se mogu organizovati na sledeće teme:

 • Stres menadžment
 • Upravljanje emocijama
 • Emocionalno zdravlje
 • Principi samopouzdane komunikacije
 • Različiti tipovi sagovornika
 • Upućivanje povratne informacije
 • Komunikacija sa uticajem
 • Aktivno slušanje
 • Rad sa teškim ljudima/situacijama
 • Rešavanje konflikata
 • Prevazilaženje odlaganja i samomotivisanje
 • Planiranje vremena
 • Balansiran i uravnotežen život
 • Kreativnost u organizacijskom kontekstu
 • Lične vrednosti
 • Zona komfora

Lista nije konačna, teme se mogu prilagođavati. Ključno je prepoznati koja je potreba zaposlenih u određenoj kompaniji, odnosno šta je ono što želimo da ostvarimo kroz seriju predavanja, nakon čega zajedno radimo na definisanju najoptimalnijeg načina organizacije predavanja.

 

„Dobar život je inspirisan ljubavlju, a vođen znanjem.“ Bernard Rasel

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Profesionalizam, posvećenost, kreativnost, fleksibilnost – to su odlike saradnje sa TIM Centrom. U procesu osmišljavanja razvojnog programa za potrebe Direct Media, saradnici iz TIM Centra su pokazali razumevanje konteksta i specifičnosti naše organizacije i adekvatno prilagodili svoju ponudu našim ciljevima. U realizaciji, TIM Centar je bio dosledan, ekspeditivan i prilagodljiv promenljivim interesovanjima i individualnim potrebama naših zaposlenih. TIM Centar je prava adresa za organizacije koje žele da podrže i osnaže svoj TIM.

Ivana Mihajlović - HR manager, Direct Media