TIM Centar ima u svojim redovima tim konsultanata koji se bave primenjenim istraživanjima iz domena ljudskih resursa. Zahvaljujući kombinaciji iskustva u HR sektoru i naučno-istraživačkom radu, možemo da sprovedemo Tailor-made istraživanja na različite teme iz domena HR-a. Istraživanja koja najčešće radimo su

  • Ispitivanje organizacijske klime,
  • Ispitivanje organizacijskih vrednosti/kulture,
  • Zadovoljstvo poslom
  • Specijalizovane ankete.

Ispitivanje organizacijske klime

TIM Centar je razvio sistem za procenu organizacijske klime koji se bazira na proceni 13 oblasti koje su se na osnovu dugogodišnjih istraživanja u domenu ljudskih resursa, ali i iskustva u praksi, pokazale ključne za uspeh kompanije. Sve analize su zasnovane na poređenju sa prosekom za domaću radnu populaciju, na osnovu ispitivanja nekoliko hiljada zaposlenih u Srbiji. Takav pregled može da pruži dragocenu informaciju kako se kompanija kotira u odnosu na druge.

Posebna prednost je što istraživanje omogućava predviđanje ključnih pokazatelja HR funkcionisanja, poput fluktuacije, privrženosti i sagorevanja. Ove analize su moćan alat za HR manager-a s obzirom da je na osnovu njih moguće dati vrlo konkretne predloge kako i gde da se interveniše, u cilju sprečavanja nepoželjnih ishoda.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Jedan od veoma važnih zahteva projekta ispitivanja organizacione klime u kompaniji Atos odnosio se na uspostavljanje ravnoteže između zastupljenosti globalnih korporativnih tema i lokalnih specifičnosti karakterističnih za naše tržište. Zahvaljujući izuzetnoj stručnosti, fleksibilnosti i entuzijazmu Tim-ovih konsultanata, ovaj zahtev je ispunjen. Projekat je imao neočekivan uspeh, a kompanija Atos je stekla partnera od poverenja.

Jelena Lisac - HR Business Partner & Talent Manager for CEE, ATOS IT Solutions and Services

Izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa ljudima iz TIM Centra koji su na pravi način prepoznali potrebe kompanije Mozzart i profesionalno sproveli naše zahteve u delo. Istraživanje koje je rađeno, iako dosta kompleksno i izazovno, je odrađeno na najvišem nivou, sa visokim nivoom detalja, što nam je mnogo pomoglo u daljim poslovnim poduhvatima. Stručnost, kreativnost i fleksibilan pristup ljudi koji čine TIM Centar su za svaku preporuku.

Filip Jovanović - Director of Gaming Department, Mozzart Sportske Kladionice

Tim Centar je u našoj kompaniji veoma efikasno sproveo istraživanje organizacione klime, kulture i stavova zaposlenih, pruživši nam jasan uvid u osećanja i stavove zaposlenih spram radnog okruženja. Uz odlično generisane i prezentovane rezultate istraživanja, dobili smo i visoko kvalitetne smernice za unapređenje zadovoljstva zaposlenih, koje smatramo važnim preduslovom uspešnog funcionisanja i daljeg razvoja. O profesionalnosti, kreativnosti i entuzijazmu ovog izuzetnog Tima možemo izreći samo reči hvale.

Vladimir Dukić - COO, PLANet Systems Group