Organizacijski dizajn na prvom mestu podrazumeva rad na optimizovanju organizacijske strukture, odnosno organizacijske šeme kompanije. Tokom ovog procesa se identifikuju disfunkcionalni aspekti poslovanja, definišu poslovni procesi, utvrđuju nedostaci u resursima i slično. Na bazi ovih informacija se kreira struktura koja je efikasna, u skladu sa ciljevima kompanije i zahtevima okruženja.

Jedan od ključnih aspekata ovog procesa je kreiranje detaljnih opisa svih poslova, koji podrazumevaju definisanje mesta u hijerarhiji, opis radnih zadataka, potrebnog znanja, iskustva i slično. Na taj način se jasno razgraničavaju odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih na sistemski način, tako da se eliminiše mogućnost preplitanja ili izbegavanja radnih zadataka.

Treći ključni aspekt organizacijskog dizajna je kreiranje radnih procedura, kojima se dodatno postiže povećanje osećaja vlasništva nad procesima kod zaposlenih. Na taj način se precizno definišu koraci u poslovnim procesima i pripisuje odgovornost zaposlenih za njihovo sprovođenje.

Profesionalno postavljen organizacijski dizajn predstavlja osnovu za praktično sve ključne procese u kompaniji, kao što su zapošljavanje, analitičko vrednovanje radnih mesta, sistem nagrađivanja i slično. Naše iskustvo je da ovakvi projekti uvek dovode do pojednostavljenja strukture, veće efikasnosti i agilnosti kompanije.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

TIM Centar je za kompaniju Peštan sproveo vrlo kompleksan projekat analitičkog vrednovanja radnih mesta, uz prethodno optimizovanje organizacijske strukture. Iako je naša kompanija vrlo kompleksan sistem sa oko 1.000 zaposlenih i preko 120 različitih radnih mesta, konsultanti TIM Centra su u vrlo kratkom roku realizovali ovaj zahtevan projekat, pri tom vodeći računa o svakom detalju. Posebno bismo istakli odlično vođenje procesa određivanja koeficijenata za plate, gde su obezbedili pravednost i objektivnost, što je omogućilo da se ovaj sistem uspešno održava već dugo godina u našoj kompaniji. Pored velikog poverenja u njihovu stručnost, istakla bih entuzijazam, fleksibilnost i drugarski pristup ekipe iz TIM-a, zahvaljujući čemu je saradnja sa njima pravo zadovoljstvo.

Jelena Petković - Izvršni direktor, Peštan