Procena kandidata i zaposlenih može da ima dva cilja. Prvi je procena kandidata koji se razmatraju za zapošljavanje u kompaniji, a drugi je procena već zaposlenih, u svrhe upravljanja njihovom karijerom ili odluke o napredovanju.

Naš sistem procena je u potpunosti prilagođen situaciji (Tailor-made pristup). Procenu vršimo putem različitih tehnika, a za svaku pojedinačnu procenu pravimo u potpunosti prilagođen „paket“, kako bi se metodologija na najbolji način uskladila sa ciljem procene, zahtevima radne pozicije i same kompanije.

U ponudi imamo širok dijapazon tehnika za procenu. Tu spadaju:

  • intervju vođen kompetencijama
  • testovi sposobnosti i ličnosti
  • simulacija
  • grupna diskusija
  • Analiza individualnih potencijala
  • 360°procena

Kao produkt procene klijent dobija izveštaj o svakom kandidatu pojedinačno, s obzirom na aspekte koji se procenjuju. Naši izveštaji nisu generički, već se kreiraju za svakog pojedinačnog kandidata uzimajući u obzir sve aspekte procene i samu svrhu. Svaki izveštaj je „opredeljen“, odnosno sadrži jasnu preporuku o tome da li se kandidat preporučuje za zaposlenje, da li zaposleni poseduje potencijal za menadžersku poziciju i slično.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Negujemo dugogodišnju i izuzetno uspešnu saradnju sa TIM Centrom. Izuzetna profesionalnost i kreativnost, naročito u oblasti profesionalne selekcije. Velika posvećenost klijentu i fleksibilnost u prilagođavanju procesa potrebama naše kompanije.

Jelena Vlček - COO, FSD d.o.o.

TIM Centar je naša agencija za procenu kandidata za zaposlenje, sa kojom sarađujemo od 2012. godine, gotovo na dnevnom nivou. Od samog početka su izuzetno profesionalni i odgovorni, a izveštaji o kandidatima su pouzdani i precizni. Zbog toga smo, za sve ove godine, razvili odličnu saradnju i odnos poverenja.

Saša Škundrić - OTP banka