Profesionalna selekcija je proces odabira najpodesnijeg kandidata za zapošljavanje na određenu radnu poziciju u kompaniji. Kompletan proces obuhvata:

  • analizu radne pozicije,
  • oglašavanje,
  • predselekciju,
  • testiranje kandidata za posao (testiranje sposobnosti, ličnosti i veština),
  • intervjuisanje,
  • pisani izveštaj i
  • usmeno prezentovanje najužeg kruga kandidata.

Prilikom selekcije posebnu pažnju poklanjamo specifičnostima tima u kojem će ta osoba raditi i detaljnom upoznavanju sa kulturom i klimom u kompaniji, kako bismo pronašli kandidata koji će se najbolje uklopiti u postojeću kulturu kompanije.

Portal za zapošljavanje “Infostud” svake godine dodeljuje priznanje za najbolji proces selekcije u Srbiji. TIM Centar je pet puta osvojio ovu nagradu u konkurenciji HR agencija (2011., 2014., 2015. ,2016. i 2017. godine). Ovo priznanje se dodeljuje u okviru projekta kompanije Infostud pod nazivom „Oceni put do posla“, u kojoj kandidati ocenjuju kompanije u kojima su prolazili kroz proces selekcije. U istraživanju svake godine učestvuje oko 5.000 kompanija, a procenu izvrši preko 80.000 kandidata.

 

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

TIM Centar uvek rado preporučujem kolegama iż branše ukoliko im je potreban HR partner u procesu selekcije koji će brzo prepoznati specifičnosti poslovanja, definisati baš onaj pravi profil kandidata i biti dovoljno fleksibilan za izmene koje brza industrija nosi sa sobom. U saradnji sa TIM Centrom nameće se osećaj da radimo za isti cilj, da smo na istoj strani, a to je možda i glavna konkurentska prednost ove kompanije u usponu.

Jelena Mimić Milanović - HR manager, Delphi