TIM Partner podrazumeva kompletan HR outsourcing, odnosno oblik saradnje koji objedinjuje pružanje svih HR usluga u jednoj kompaniji. U pitanju je inovativni oblik saradnje sa ciljem smanjenja troškova kompanije i veće efikasnosti zaposlenih.

Iako TIM Partner predstavlja full-service rešenje za ljudske resurse, svaki klijent bira paket usluga koje smatra prioritetima. Na početku saradnje se kreira plan usluga po mesecima, koji se po potrebi modifikuje. Osnovni princip ovog oblika rada je upravo fleksibilnost, u smislu da su klijentu na raspolaganju sve HR usluge TIM Centra, a sam sadržaj i dinamika rada se preciziraju u dogovoru dve strane, u zavisnosti od potreba kompanije.

Koje usluge obuhvata TIM Partner?

Zapošljavanje

 • Profesionalna selekcija
 • Procena zaposlenih

Razvoj zaposlenih

 • Grupni soft-skills treninzi
 • Individualni i timski coaching
 • Unapređenje menadžerskih veština
 • Analiza individualnih potencijala
 • Team building treninzi

Organizacijski razvoj

 • Organizacijski dizajn
 • Analitičko vrednovanje radnih mesta
 • Uvođenje procedura za efikasniji rad
 • Strateško planiranje

Istraživačke usluge

 • Ispitivanje organizacijske klime
 • Ispitivanje organizacijskih vrednosti/kulture
 • Specijalizovane ankete sa zaposlenima

Program psihološke podrške za zaposlene

 • Psihološko savetovanje i psihoterapija
 • Bračno i porodično savetovanje
 • Psihološko savetovanje za decu zaposlenih
 • Profesionalna orijentacija za decu zaposlenih

Prednosti TIM Partnera

 • Jasna kontrola troškova – bazira se na fiksnoj mesečnoj nadoknadi
 • Stalna dostupnost naših konsultanata – za bilo koji HR problem
 • Sva rešenja na jednom mestu – tim stručnjaka koji pokriva različite HR oblasti

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Sa TIM Centrom negujemo višegodišnju partnersku saradnju. Kada god postoji pitanje ili potreba koja je je usmerena na zaposlene u Savacoop-u, u TIM Centru pronalazim rešenje. Otvoren i fleksibilan pristup, posvećenost klijentu i dobra komunikacija su nešto što odlikuje našu saradnju.

Sava Đurica - vlasnik komanije Savacoop

Svaka kompanija je uspešna zapravo onoliko koliko su uspešni i njeni kadrovi. Tim Centar je tu da nam pokaže koje potencijale i snage imamo, kao i načine kako da ciljeve ostvarimo. Ukoliko tražite fleskibilan prisutup HR partnera, želite vidljive i merljive rezlutate, pravi izbor je TIM Centar. Omogućiti zaposlenima uslove da budu zadovoljni, da se usavršavaju i razvijaju ujedno znači i razvoj kompanije, ostvarenje ciljeva i sitcanje kompetetivne prednosti na tržištu.

Romana Janković - HR mendžer, Enterijer Janković -