Predavanja i radionice smo izdvojili kao posebnu uslugu nakon brojnih i učestalih zahteva za ovim oblikom edukacije. To je odličan način da se širok krug zaposlenih angažuje u procesu profesionalnog i ličnog razvoja. Naročito se pokazao kao dobar izbor za kompanije u kojima je zbog dinamike posla teško organizovati celodnevne treninge. 

Sadržaj predavanja je baziran na savremenim psihološkim znanjima, a uključuje primere iz biznis prakse. Predavanja su interaktivna i podstičuća za učesnike, promovišu i razvijaju konstruktivan životni stil. Mogu biti organizovana u kompaniji ili van nje, dinamikom koja odgovara zaposlenima, u toku ili posle radnog vremena.

Navodimo teme na koje najčešće držimo predavanja:

 • Stres menadžment
 • Upravljanje emocijama
 • Emocionalno zdravlje
 • Principi samopouzdane komunikacije
 • Različiti tipovi sagovornika
 • Upućivanje povratne informacije
 • Komunikacija sa uticajem
 • Aktivno slušanje
 • Rad sa teškim ljudima/situacijama
 • Rešavanje konflikata
 • Prevazilaženje odlaganja i samomotivisanje
 • Planiranje vremena
 • Balansiran i uravnotežen život
 • Kreativnost u organizacijskom kontekstu
 • Lične vrednosti
 • Zona komfora

Lista nije konačna, teme se mogu prilagođavati. Ključno je prepoznati koja je potreba zaposlenih, odnosno šta je ono što želimo da ostvarimo kroz seriju predavanja, nakon čega zajedno radimo na definisanju najoptimalnijeg načina organizacije predavanja.

 

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Profesionalizam, posvećenost, kreativnost, fleksibilnost – to su odlike saradnje sa TIM Centrom. U procesu osmišljavanja razvojnog programa za potrebe Direct Media, saradnici iz TIM Centra su pokazali razumevanje konteksta i specifičnosti naše organizacije i adekvatno prilagodili svoju ponudu našim ciljevima. U realizaciji, TIM Centar je bio dosledan, ekspeditivan i prilagodljiv promenljivim interesovanjima i individualnim potrebama naših zaposlenih. TIM Centar je prava adresa za organizacije koje žele da podrže i osnaže svoj TIM.

Ivana Mihajlović - HR manager, Direct Media