Employee Experience Survey (EXS) nam omogućava da detaljno “skeniramo” stanje u kompaniji i utvrdimo:

  1. U kojoj grupi zaposlenih postoji najveći rizik od fluktuacije, koliko nas to košta i kako to sprečiti
  2. Koliko imamo “toksičnih” zaposlenih i koliko nas to košta
  3. U kojim aspektima je kompanija ispod tržišta (benchmarking)

OK, možemo ga nazvati dijagnostika ljudskih resursa, istraživanje zadovoljstva zaposlenih, ispitivanje organizacijske klime, engagement-a… ali se u svakom slučaju radi o sledećem – na osnovu EXS identifikujemo prioritete za akcioni plan i time usmeravamo resurse kompanije u pravcu najefektivnijih akcija.

U skladu sa najaktuelnijim svetskim HR praksama, naš EX model pokriva pet ključnih dimenzija iskustva zaposlenih: Organizacija posla, Liderstvo, Razvoj karijere, Kompenzacije i beneficije i Work-life balance, i njihov uticaj na tri ključna HR pokazatelja:

  1. Engagement (angažovanost)
  2. Turnover risk (rizik od odlaska iz kompanije)
  3. Employee net promoter score

Jedna od retkih naših usluga koja nije 100% Tailor made, ali koju smo s dobrim razlogom standardizovali – analize su zasnovane na benchmarking-u, odnosno poređenju sa bazom od nekoliko hiljada zaposlenih u Srbiji. Takav pregled može da pruži dragocenu informaciju kako se vaša kompanija kotira u odnosu na druge.

Najvažniji deo izveštaja su jasne i fokusirane preporuke. Nakon davanja preporuka, naša People Analytics metodologija nam omogućava da izračunamo finansijski uticaj ovih akcija, na primer:

  • Ako sprovedemo tri preporučene akcije, smanjićemo fluktuaciju sa 20% na 8% i uštedeti 230.000 € u narednoj godini
  • Ako povećamo engagement za 10% kompanija će u narednih godinu dana prihodovati 75.000 €

Ove analize su moćno oružje u rukama HR manager-a, jer omogućavaju HR-u da govori jezikom brojki – jezikom koji menadžment itekako ceni.

 

Navodimo par primera kako je istraživanje pomoglo našim klijentima da bolje razumeju svoju organizaciju i donesu prave odluke.

  • U proizvodnoj kompaniji u kojoj smo sproveli ovo istraživanje benchmarkinganaliza je pokazala da su skoro sve dimenzije ispod srpskog proseka. Iako je to menadžmentu delovalo prilično poražavajuće, dodatnim analizama smo utvrdili da presudan uticaj na iskustvo zaposlenih imaju dve dimenzije – liderstvo i radni uslovi. To je pomoglo menadžmentu da se u akcionom planu fokusira na prioritete čijim unapređenjem će dobiti najveći efekat, konkretno – obuka iz liderstva u linijskom menadžmentu i investicija u rešavanje najkritičnijih uslova u proizvodnim halama. Vrednost istraživanja je u identifikaciji ključnih problema, ali i više od toga – da se ne fokusiramo na najlošije ocenjene dimenzije, već one koje imaju najveći uticaj na organizacijsko funkcionisanje.
  • Naš klijent, IT kompanija u stranom vlasništvu, je želela da odgovori na pitanje kako da zadrži zaposlene, pri čemu je menadžment imao hipotezu da su finansije univerzalno rešenje. Statističkim analizama smo utvrdili da su uzroci fluktuacije različiti po sektorima: kod developera to je nezadovoljstvo mogućnostima za profesionalni razvoj, kod tehničke podrške sagorevanje usled prevelikog obima posla, u službama podrške loša organizacija posla, itd. Na ovaj način je kreiran akcioni plan po sektorima koji na precizan način odgovara na potrebe zaposlenih, jer bi se univerzalna strategija pokazala kao neprecizna i neefikasna.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Jedan od veoma važnih zahteva projekta istraživanja zadovoljstva zaposlenih u kompaniji Atos odnosio se na uspostavljanje ravnoteže između zastupljenosti globalnih korporativnih tema i lokalnih specifičnosti karakterističnih za naše tržište. Zahvaljujući izuzetnoj stručnosti, fleksibilnosti i entuzijazmu Tim-ovih konsultanata, ovaj zahtev je ispunjen. Projekat je imao neočekivan uspeh, a kompanija Atos je stekla partnera od poverenja.

Jelena Lisac - HR Business Partner & Talent Manager for CEE, ATOS IT Solutions and Services

Izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa ljudima iz TIM Centra koji su na pravi način prepoznali potrebe kompanije Mozzart i profesionalno sproveli naše zahteve u delo. Istraživanje koje je rađeno, iako dosta kompleksno i izazovno, je odrađeno na najvišem nivou, sa visokim nivoom detalja, što nam je mnogo pomoglo u daljim poslovnim poduhvatima. Stručnost, kreativnost i fleksibilan pristup ljudi koji čine TIM Centar su za svaku preporuku.

Filip Jovanović - Director of Gaming Department, Mozzart Sportske Kladionice

Tim Centar je u našoj kompaniji veoma efikasno sproveo istraživanje organizacijske klime, kulture i stavova zaposlenih, pruživši nam jasan uvid u osećanja i stavove zaposlenih spram radnog okruženja. Uz odlično generisane i prezentovane rezultate istraživanja, dobili smo i visoko kvalitetne smernice za unapređenje zadovoljstva zaposlenih, koje smatramo važnim preduslovom uspešnog funcionisanja i daljeg razvoja. O profesionalnosti, kreativnosti i entuzijazmu ovog izuzetnog Tima možemo izreći samo reči hvale.

Vladimir Dukić - COO, PLANet Systems Group