Šta je Individualni HR coaching?

Potpuno individualizovan, nestandardan, konsultantski rad sa početnicima (ali i HR-ovima sa iskustvom), kojima je potrebna podrška na poslovima u HR sektoru. Radimo na unapređenju znanja i veština koje su potrebne za samostalno preuzimanje HR funkcije.

Ovaj oblik rada je najznačajniji za one koji samostalno pokrivaju HR funkciju u kompaniji, pa im je potreban neko sa kim mogu da se konsultuju. Iz dosadašnjeg iskustva, najčešće su nam se obraćali početnici koji su preuzeli vođenje HR sektora, a koji su se sretali sa izazovima koje nisu mogli sami da reše.

HR-ovi sa iskustvom često imaju potrebu za rešavanjem dilema u vezi sa HR pitanjima, ali i usavršavanjem specijalizovanih kompetencija, za koje ne postoje adekvatne obuke. Neke od tih tema su: intervjuisanje, procena trening potreba, organizacija team building-a, uvođenje zaposlenih u posao, izlazni intervju i slično. Naša je uloga ne samo da prenesemo znanje, već da budemo podrška u samoj implementaciji ovih procesa i da pomognemo u savladavanju prepreka na tom putu.

Nama je velika satisfakcija da na ovaj način podržavamo razvoj naših kolega, a verujemo da „krojenje po meri“ daje najbolje rezultate. A kako to izgleda u praksi? Evo par primera.

  • Dobili smo poziv od jedne mlade koleginice koja je svoje prvo zaposlenje dobila kao HR u manjoj IT firmi. Raspitivala se za naše otvorene obuke, želeći da stekne znanje iz HR-a, jer „ne zna odakle da počne“. Preporučili smo joj individualni rad i napravili program koji će joj za kratko vreme omogućiti da ovlada kompetencijama koje su joj potrebne na samom startu. U narednim mesecima smo joj bili podrška periodično, kada je od nadređenih dobijala zadatke sa kojima nije imala iskustva. Najviše je istakla da joj jako znači što uvek ima nekog na koga može da se osloni, što je uticalo na to da se oseća sigurnije na svom poslu.
  • U HR sektoru proizvodne kompanije su zaposlili novog regrutera, kojem je hitno potrebna obuka za sprovođenje procesa selekcije. S obzirom da je naša otvorena obuka bila zakazana tek za nekoliko meseci, sproveli smo individualnu obuku. Dodatna vrednost je bila što smo obuku u potpunosti prilagodili njegovim potrebama, stavljajući naglasak na masovne selekcije i kreativne načine regrutacije za operaterske pozicije, a kreirali smo i standardizovan upitnik za te poslove.