Da li ste znali da 80% kompanija sa Fortune 500 liste koristi testove kognitivnih sposobnosti tokom procesa zapošljavanja?

Kompanije koje koriste testove kognitivnih sposobnosti imaju:

 • 24% više šanse da imaju visok % zaposlenih koji prevazilaze očekivanja u performansu
 • 17% više visoko angažovanih zaposlenih
 • 36% više šanse da budu zadovoljni novim zaposlenima

ŠTA KAŽE NAUKA?

Oblast istraživanja inteligencije i njene veze sa uspešnošću u poslu daje neke od najkonzistentnijih rezultata ikada dobijanih u oblasti psihologije i srodnih nauka. Testovi kognitivnih sposobnosti su se pokazali kao:

 • daleko najbolji prediktori radnog učinka, sa korelacijom od .51
 • instrument koja predviđa radni učinak značajno bolje nego tradicionalni intervjui (.25), reference (.20) ili radno iskustvo (.18)

Dakle, kandidati sa visokim kognitivnim sposobnostima imaju veću šansu da:

 • uspešno završe obuku
 • uče i primaju nove informacije na poslu
 • se brže adaptiraju u poslovnom okruženju koje se brzo menja.

Više informacija, naučnih dokaza i primera iz prakse u vezi sa testovima, možete pročitati na našem blogu

ŠTA SMO MI URADILI?

TIM Centar je razvio online testove kognitivnih sposobnosti koji su pouzdani, validirani i precizni. Norme su kreirane na uzorku ispitanika iz radne populacije Srbije, a prosečna interna konzistentnost (α) iznosi .71 (srpski uzorak, N=1.000 i raste). Studija validnosti (srpski uzorak, 402 ispitanika) je dokazala da su naši testovi statistički značajnoj korelaciji sa KOG-3, široko upotrebljivanim testom sposobnosti, što obezbeđuje naučni dokaz da testovi mere sposobnosti koje smo naumili.

Uz generalni IQ skor, u ponudi imamo četiri testa specifičnih sposobnosti, namenjenih procenama kapaciteta za rad na različitim radnim pozicijama.

U procesu testiranja vodimo računa i o kandidatima i o klijentima, a i jednima i drugima omogućavamo značajne uštede u resursima (vremenske, ljudske, finansijske).

Naši testovi obezbeđuju visok Candidate experience:

 • Testovi se nalaze na on-line platformi
 • Odgovarajućoj za PC i mobilne uređaje
 • U skladu sa visokim sigurnosnim standardima i GDPR-om
 • Dostupni na bilo kom mestu, u bilo koje vreme
 • Sa dostupnom tehničkom podrškom

Takođe, težimo da obezbedimo i maksimalan nivo Client experience-a:

 • Bez administriranja platforme
 • Bez kontaktiranja kandidata
 • Bez odgovaranja na pitanja
 • Bez tehničke podrške…

SVE TO JE NAŠ POSAO! Vaše je da nam dostavite kontakte kandidata i udobno sačekate izveštaj u dogovorenom roku.

 

Ukoliko želite da isprobate testove, kontaktirajte nas i odobrićemo vam besplatan pristup kako biste se upoznali sa testovima!

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas