ONLINE TESTIRANJE KANDIDATA I ZAPOSLENIH

Platforma Recruiter omogućava primenu preko 30 visokokvalitetnih, naučno validiranih psiholoških testova sposobnosti, ličnosti i specifičnih veština. Svi testovi izrađeni su u skladu sa visokim psihometrijskim standardima, a norme su urađene na nekoliko hiljada kandidata koji su prolazili procese selekcije i procene.

Značaj testova u procesima profesionalne selekcije i procena kandidata i zaposlenih je višestruk. Oni nam omogućavaju da za kratko vreme prikupimo značajne informacije o kandidatovim sposobnostima, veštinama i osobinama ličnosti koje su od značaja za radno okruženje, te da na taj način donesemo kvalitetniju, pouzdaniju i objektivniju procenu.

Ušteda vremena sa platformom Recruiter je i do 80% u odnosu na klasično testiranje! Vaše je samo da odaberete testove i uz par klikova možete poslati pozivnice na neograničen broj adresa. Nakon toga, sistem sve radi za vas – šalje email, SMS, Viber i WhatsApp podsetnike kandidatima koji nisu popunili testove, prikuplja rezultate i kreira izveštaje. Vaše je samo da ih pogledate!

VRSTE TESTOVA U PONUDI

TESTOVI INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI

 • Kognitivne matrice
 • Nastavi niz
 • Izbaci uljeza
 • Spacijalni (2D i 3D)
 • Perceptivni
 • Numerički
 • Verbalni
 • Adaptivni test (CAT)

TESTOVI LIČNOSTI I MOTIVACIJE

 • Upitnik radnih vrednosti
 • Radna savesnost i stabilnost
 • Multidimenzionalna skala motivacije za rad
 • Upitnik profesionalnih stilova
 • BFQ-2
 • 16PF
 • Work and Organizational Motivation Inventory

TESTOVI POSEBNIH VEŠTINA

 • Agentic Leadership Questionnaire
 • Mindset for Digital Agility Quotient
 • Customer Support Test
 • Sales Potential Test

… i drugi

U procesu testiranja vodimo računa i o kandidatima i o klijentima, a i jednima i drugima omogućavamo značajne uštede u resursima (vremenske, ljudske, finansijske).

Naši testovi obezbeđuju visok Candidate experience:

 • Testovi se nalaze na on-line platformi Recruiter
 • Odgovarajućoj za PC, tablete i mobilne uređaje
 • U skladu sa visokim sigurnosnim standardima i GDPR-om
 • Dostupni na bilo kom mestu, u bilo koje vreme
 • Sa dostupnom tehničkom podrškom

Takođe, težimo da obezbedimo i maksimalan nivo Client experience-a:

 • Bez administriranja platforme
 • Bez kontaktiranja kandidata
 • Bez odgovaranja na pitanja
 • Bez tehničke podrške…

SVE TO JE NAŠ POSAO! Vaše je da nam dostavite kontakte kandidata i udobno sačekate izveštaj u dogovorenom roku.

 

Ukoliko želite da isprobate testove, kontaktirajte nas i zakažite sastanak kako biste se upoznali sa testovima!

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas