PPP predstavlja pružanje strukturisane psihološke podrške zaposlenima, sa ciljem unapređivanja nijhovog blagostanja i organizacijskog zdravlja. Istovremeno, program ima i proaktivni karakter jer je fokusiran na prevenciju stresa i promociju konstruktivnih životnih stilova. Namenjen je kompanijama koje brigu o svojim zaposlenima shvataju kao važan aspekt poslovanja. Program podrazumeva pružanje ekspertske podrške u različitim životnim domenima, poput emocionalnih problema, porodičnih problema, stresa, raznih životnih kriza i sl.

Učešće u programu psihološke podrške za zaposlene je na dobrovoljnoj osnovi. Svi razgovori sa zaposlenim su poverljivi i bez saglasnosti zaposlenog nije dozvoljeno deliti sadržaj razgovora. Izuzetak su samo situacije u kojima je ugrožena bezbednost osoba ili kompanije.

Benefiti koje kompanija dobija ovim programom:

  • 95% korisnika je zadovoljno uslugom PPP-a
  • 57% slučajeva pokazalo povećanje produktivnosti nakon korišćenja PPP-a
  • Zdravstveni apsentizam je kod korisnika PPP-a manji za oko 50%
  • Employer branding
  • ROI

Svaki PPP projekat započinjemo tzv. kick-off webinarom, koji ima za cilj da menadžmentu i zaposlenima pojasni koje im sve benefite ova usluga omogućava, kao i na koje načine mogu da je koriste.

Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje predstavlja ključnu uslugu u PPP-u. Individualne savetodavne susrete realizuje naš tim sertifikovanih savetnika i psihoterapeuta, posebno specijalizovanih za određene teme i probleme, poput stresa, emocionalnih problema (anksioznosti/brige, besa, depresivnosti i sl.), bračnih i partnerskih problema, problema vaspitanja i razvoja dece i dr. Savetovanje realizujemo uživo (face-to-face) ili putem online aplikacija (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet i sl.). Trajanje susreta je 60 min.

Telefonsko savetovanje

Naši psiholozi – savetnici su dostupni za savetodavne razgovore i putem telefona i Viber poziva. Na ovaj način se korisnici programa psihološke podrške mogu raspitati o opcijama koje njihov program psihološke podrške nudi. Takođe, telefonski razgovori mogu da posluže i tome da se korisnici kratko posavetuju sa psihologom u vezi sa raznim psihološkim temama i utvrde da li im je potrebna savetodavna seansa.

Pitaj psihologa

Putem otvorene chat linije korisnici programa psihološke podrške mogu da postave pitanje našim savetnicima i da dobiju odgovor, ukoliko nemaju vremena, niti mogućnosti za telefonski poziv. Putem chat-a mogu da dobiju odgovore na neka važna pitanja, dileme ili poteškoće sa kojima se susreću.

“On-site” intervencije u krizi

S vremena na vreme se na poslu dešavaju neke nepredviđene okolnosti, poput povređivanja zaposlenih, krađa ili nekih sličnih nemilih događaja. U takvim slučajevima, našim tim stručnjaka dolazi na lice mesta i pruža psihološku prvu pomoć zaposlenima. Cilj ovih intervencija je da se zaposleni lakše suoče sa ovakvim stresnim situacijama i brže ih prevladaju.

Radionice izgradnje rezilijentnosti

Stres je pratilac našeg svakodnevnog funkcionisanja. Stres, kada je previše intenzivan, remeti funkcionisanje zaposlenih, mentalno zdravlje, ali i njihovu produktivnost. Radionice izgradnje rezilijentnosti su upravo namenjene da adresiraju ovaj problem. Zaposleni iskustveno prolaze kroz različite stresne situacije i grade otpornost na njih, kroz različite kognitivne i bihejvioralne vežbe.

Joga

Joga predstavlja skup tehnika koje se koriste preventivno (ali i terapeutski) kako bi se održalo i poboljšalo psihičko i fizičko zdravlje. Tradicionalne joga tehnike (fizičke vežbe i vežbe disanja), kombinovane sa modernim vežbama mobilnosti, su već decenijama neizostavni deo wellness paketa uspešnih kompanija. Redovno vežbanje joge povećava kreativnost, produktivnost i otpornost na stres zaposlenih. Na fizičkom planu, ove vežbe povećavaju fleksibilnost, jačaju mišiće, utiču na poboljšano držanje tela i smanjuju bolove u leđima nastale usled dugotrajnog sedenja i/ili nepravilnog položaja tela.

Edukativni blog tekstovi

Svake nedelje stručnjaci TIM Centra plasiraju po jedan tekst na teme koje su obuhvaćene programom. Njihov cilj je, s jedne strane, edukacija zaposlenih, a sa druge motivacija za korišćenje programa. Teme tekstova se usaglašavaju u dogovoru sa klijentom.

HR podrška

Naš PPP program je programiran tako da predstavlja gotovo nikakvo opterećenje za HR. Ipak, ako zatreba bilo kakva pomoć ili podrška tokom programa – tu smo, nemojte se ustručavati da nas kontaktirate.

 

Da i našoj zemlji ovakvi programi nailaze na dobar odziv govore i primeri naše saradnje sa klijentima.

  • Nakon što smo upoznali vlasnika jedne kompanije o tome šta je PPP, u najkraćem roku smo organizovali prezentaciju pred svim zaposlenima, na kojoj smo ih upoznali sa uslugama koje su im na raspolaganju. Interesovanje za individualno savetovanje je bilo toliko da su u roku od 24h bili popunjeni svi kapaciteti za narednih tri meseca. U prvih godinu dana kroz individualno savetovanje je prošlo 60% zaposlenih, a grupne programe svi zaposleni na različite teme. Korisnost individalnih susreta su ocenili sa 4,9/5, saradnja sa psihologom 5/5, a zadovoljstvo kompletnim programom je bilo 4.9/5. Naša najbolja ocena je što nam je ovo treća godina saradnje.
  • U kompaniji sa kojom smo sarađivali tokom godinu dana u domenu HR usluga prepoznali smo potrebu za psihološkom podrškom za zaposlene. U početku je iskorišćenost programa bila očekivano niska, da bi se u narednim mesecima naša saradnja u potpunosti transformisala u PPP. Zajedno sa kompanijom smo prepoznali da je psihološka podrška ključnim pojedincima u tom periodu bila presudna da bi organizacija bolje funkcionisala. Dodatna vrednost programa je što je uspeo da transformiše organizacijsku kulturu, u kojoj zaposleni sada otvorenije govore o problemima, pružaju razumevanje i podršku jedni drugima.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Zahvaljujući Programu psihološke podrške, naši zaposleni se lakše nose sa stresom i lakše prevazilaze razne prepreke na putu pune efikasnosti na svojim radnim mestima.
Preduslov za uspeh ovakvog projekta je poverenje. Tim Centar je za veoma kratko vreme pridobio poverenje svih naših zaposlenih.
Pored izuzetne stručnosti i fleksibilnosti, naši zaposleni su prepoznali ogroman trud Tim Centra da do tančina upozna kako naši biznisi funkcionišu, u šta verujemo i šta vrednujemo.
Program psihološke podrške je jedna od najlepših stvari koje je Infostud uradio za svoje zaposlene.

Olja Šećerov - Human Resources Infostud