Mi silom prilika uglavnom koristimo tu kovanicu “ljudski resursi”, ali suštinski više verujemo u “ljude”. Verujemo da pružanje stručne i strukturisane psihološke podrške zaposlenima presudno utiče na produktivnost organizacije, i to kroz:

 • Redukovanje simptoma stresa kod zaposlenih
 • Povećanje radne efikasnosti zaposlenih
 • Smanjenje izostanaka sa posla i korišćenja bolovanja
 • Unapređenje međuljudskih odnosa i smanjenje konflikata
 • Bolju organizacijsku klimu i povećanje privrženosti zaposlenih

Kako izgleda program? U potpunosti se prilagođava kompaniji, uzimajući u obzir njene specifičnosti i potrebe. Najčešće obuhvata miks nekih od aktivnosti koje su na raspolaganju zaposlenima:

 • Psihoterapija i savetovanje
 • Predavanja i radionice
 • Telefonska podrška ali i odlazak na teren za intervencije u krizi
 • Edukativni tekstovi
 • Online joga

Program deluje pružanjem ekspertske podrške u nekoliko važnih oblasti koje utiču na blagostanje zaposlenih i njihovih bližnjih:

 • Emocionalni problemi
 • Porodični problemi
 • Prevencija i redukovanje posledica stresa
 • Usmeravanje i razvoj karijere
 • Razvojne i životne krize
 • Problemi zavisnosti
 • Intervencije u kriznim situacijama

Istraživanja pokazuju da nakon primene ovakvih programa dolazi do:

 • povećane efikasnosti u rešavanju problema u vezi sa poslom kod 64% zaposlenih
 • povećane produktivnosti kod 57% zaposlenih
 • smanjenja odsustva i odlazaka sa posla pre kraja radnog vremena kod 50% zaposlenih
 • zadovoljstva uslugama kod 95% korisnika

 

Da i našoj zemlji ovakvi programi nailaze na dobar odziv govore i primeri naše saradnje sa klijentima.

 • Nakon što smo upoznali vlasnika jedne kompanije o tome šta je PPP, u najkraćem roku smo organizovali prezentaciju pred svim zaposlenima, na kojoj smo ih upoznali sa uslugama koje su im na raspolaganju. Interesovanje za individualno savetovanje je bilo toliko da su u roku od 24h bili popunjeni svi kapaciteti za narednih tri meseca. U prvih godinu dana kroz individualno savetovanje je prošlo 60% zaposlenih, a grupne programe svi zaposleni na različite teme. Korisnost individalnih susreta su ocenili sa 4,9/5, saradnja sa psihologom 5/5, a zadovoljstvo kompletnim programom je bilo 4.9/5. Naša najbolja ocena je što nam je ovo treća godina saradnje.
 • U kompaniji sa kojom smo sarađivali tokom godinu dana u domenu HR usluga prepoznali smo potrebu za psihološkom podrškom za zaposlene. U početku je iskorišćenost programa bila očekivano niska, da bi se u narednim mesecima naša saradnja u potpunosti transformisala u PPP. Zajedno sa kompanijom smo prepoznali da je psihološka podrška ključnim pojedincima u tom periodu bila presudna da bi organizacija bolje funkcionisala. Dodatna vrednost programa je što je uspeo da transformiše organizacijsku kulturu, u kojoj zaposleni sada otvorenije govore o problemima, pružaju razumevanje i podršku jedni drugima.

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Zahvaljujući Programu psihološke podrške, naši zaposleni se lakše nose sa stresom i lakše prevazilaze razne prepreke na putu pune efikasnosti na svojim radnim mestima.
Preduslov za uspeh ovakvog projekta je poverenje. Tim Centar je za veoma kratko vreme pridobio poverenje svih naših zaposlenih.
Pored izuzetne stručnosti i fleksibilnosti, naši zaposleni su prepoznali ogroman trud Tim Centra da do tančina upozna kako naši biznisi funkcionišu, u šta verujemo i šta vrednujemo.
Program psihološke podrške je jedna od najlepših stvari koje je Infostud uradio za svoje zaposlene.

Olja Šećerov - Human Resources Infostud