Kompletan HR outsourcing je najbolji izbor za male i srednje kompanije koje nemaju HR sektor. Naše iskustvo je da nam se kompanije za ovu uslugu obraćaju najčešće kada uđu u period intenzivnog rasta – tada je trenutak za profesionalnu HR podršku. Osnovni princip ovog oblika rada je fleksibilnost – klijentu su na raspolaganju sve HR usluge TIM Centra, a sam sadržaj i dinamika rada se preciziraju u dogovoru dve strane, u zavisnosti od potreba kompanije.

Zašto outsource-vati HR?

  • Jasna kontrola troškova – bazira se na fiksnoj mesečnoj nadoknadi
  • Stalna dostupnost naših konsultanata – za bilo koji HR problem
  • Sva rešenja na jednom mestu – tim stručnjaka koji pokriva kompletan HR

Iako TIM Partner predstavlja sveobuhvatno rešenje, svaki klijent bira paket usluga koje smatra prioritetnim. Na početku saradnje, nakon ispitanih potreba, kreira se plan usluga po mesecima, koji se po potrebi modifikuje. Na raspolaganju su sledeće usluge:

Zapošljavanje

Razvoj zaposlenih

Organizacijski razvoj

Istraživačke usluge

Program psihološke podrške za zaposlene

Zašto TIM Partner?

S obzirom na fleksibilnost usluge, TIM Partner kod svakog klijenta izgleda drugačije. Evo par primera.

  • Sa kompanijom Savacoop smo saradnju počeli 2006. godine. Nakon nekoliko profesionalnih selekcija koje smo sproveli, vlasnik kompanije je praktično osmislio uslugu TIM Partner zajedno sa nama. Procenjujući da mu je naša stalna dostupnost postala neophodna usled intenzivnog rasta kompanije, kao i da fiksnom mesečnom cenom bolje kontroliše troškove, na ovaj način smo ispratili rast od 30 do 170 zaposlenih (svi su prošli našu selekciju). Vremenom smo više počeli da se bavimo razvojem zaposlenih, a naša odlična saradnja traje i danas.
  • Vlasnik male kompanije nam se obratio sa zahtevom da sprovedemo trening komunikacije sa svim zaposlenima. Znajući iz iskustva da je loša komunikacija samo simptom nekih “dubljih” problema, nakon ispitivanja potreba smo dijagnostikovali prave probleme i napravili plan. Tokom naše Partnerske saradnje smo sistemski pristupili unapređenju ljudskih resursa, počevši od optimizacije organizacijske strukture, uvođenja procedura i coaching-a sa menadžerima, a kasnije smo prilagođavali plan prioritetima. Uspeli smo da postavimo stabilan i održiv sistem, a naša saradnja se nastavila u formi konsultacija. 

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Sa TIM Centrom negujemo višegodišnju partnersku saradnju. Kada god postoji pitanje ili potreba koja je je usmerena na zaposlene u Savacoop-u, u TIM Centru pronalazim rešenje. Otvoren i fleksibilan pristup, posvećenost klijentu i dobra komunikacija su nešto što odlikuje našu saradnju.

Sava Đurica - vlasnik komanije Savacoop

Svaka kompanija je uspešna zapravo onoliko koliko su uspešni i njeni kadrovi. Tim Centar je tu da nam pokaže koje potencijale i snage imamo, kao i načine kako da ciljeve ostvarimo. Ukoliko tražite fleskibilan prisutup HR partnera, želite vidljive i merljive rezlutate, pravi izbor je TIM Centar. Omogućiti zaposlenima uslove da budu zadovoljni, da se usavršavaju i razvijaju ujedno znači i razvoj kompanije, ostvarenje ciljeva i sitcanje kompetetivne prednosti na tržištu.

Romana Janković - HR mendžer, Enterijer Janković -