Naš pristup

Pre treninga

Realizaciji treninga uvek prethodi ispitivanje klijentovih potreba i detaljna priprema, kako bi trening bio u potpunosti dizajniran spram klijentovih potreba. Iako ove reči zvuče kao fraza, mi zaista nikada nismo sproveli identičan trening dva puta. Nemamo “gotove” treninge, instant rešenja, već uživamo u kreativnom procesu osmišljavanja svakog treninga, kako bi zaista bio najkorisniji i najzanimljiviji za učesnike.

Na treningu

Akcenat treninga je na praktičnom radu i potkrepljen je najsavremenijim psihološkim znanjima i dugogodišnjoj biznis praksi. Učesnici kroz iskustveno učenje i aktivni rad na realnim primerima i imaju priliku za sticanje novih veština i znanja. Treninge realizujemo na srpskom i engleskom jeziku. Oblici rada koje koristimo na treninzima:

  • Simulacije
  • Iskustvene vežbe (individualno, u paru, grupama)
  • Studija slučaja
  • Prezentovanje
  • Diskusije u paru i grupi

Nakon treninga

Nakon realizovanog treninga sprovodimo različite forme follow up aktivnosti sa ciljem učvršćivanja stečenih znanja i veština:

  • radionice
  • domaće zadatke
  • konsultacije

Opšte je poznato da svaki posao sa sobom nosi i određenu količinu stresa, posebno za one na visoko odgovornim pozicijama. U želji da pomognemo našim menadžerima, u saradnji sa TIM Centrom organizovali smo trening gde su koleginice i kolege imali priliku da se informišu o stresu, analiziraju svoje uzročnike i aktivno krenu u rešavanje ličnih stresnih okidača. U lepom ambijentu na Fruškoj gori, u dobroj atmosferi kojoj su pored samih kolega, u velikoj meri doprineli i pozitivni i stručni predavači, aktivno i otvoreno se radilo na aktuelnim problemima. O tome da smo napravili dobar izbor teme i predavača, govore i komentari učesnika: "Zadovoljan sam, mnogo praktičnih komentara i predloga. Lepo je bilo, a verujem da će imati i pozitivan uticaj na dalje. ", "Trening treba organizovati i za druge kolege u firmi", "Odličan trening!".

Dragi Timovci, veliko hvala, radujemo se daljoj uspešnoj saradnji!

Lea Vujović - HR specialist, RT - RK d.o.o.