Kako mi radimo treninge?

Treninzi predstavljaju uslugu u kojoj uživa veliki broj naših zaposlenih dok ih osmišljava i realizuje i kažu nam da se to oseti. Volimo da sarađujemo sa različitim grupama i da se kroz razvoj drugih i mi sami razvijamo.

Kada kreiramo treninge uvek to radimo spram potreba ciljne grupe. Kod nas nema „gotovih“ rešenja, a kada shvatimo da trening nije odgovarajuća intervencija, to i kažemo.

Prilikom osmišljavanja treninga kombinujemo psihološka stručna znanja i biznis praksu.

Podržavamo kontinuiran rad, kada god je on moguć. Kod kontinuiranih treninga pružamo podršku između susreta i učesnike angažujemo kroz različite aktivnosti, kako bi što pre i što više primenjivali ono što obrađuju tokom treninga. Važno nam je da su učesnici angažovani i nakon treninga, što obezbeđujemo kroz različite follow up aktivnosti.

Teme i sadržaj koji obrađujemo prilagođavamo i hijerarhijskom nivou polaznika, pa je moguće kreirati osnovni i napredni nivo.

Pored prilagođavanja sadržaja, prilagođavamo format treninga, pa nam se kao najefektivnije rešenje kada radimo sa proizvodnim kompanijama pokazao format kontinuiranih susreta u trajanju do 3h. Slična situacija je i kod IT kompanija kod kojih je najoptimalnije vreme za rad oko 2,5h po susretu, posebno kada se odvijaju nakon radnog vremena. Na ovaj način smo organizovali veliki broj leadership akademija u toku kojih smo kroz kontinuirani rad i susrete koji su tročasovnog trajanja, obuhvatili sve ono što je važno i neophodno za razvoj liderskih kompetencija.

Treninge realizujemo na srpskom i na engleskom jeziku.

Opšte je poznato da svaki posao sa sobom nosi i određenu količinu stresa, posebno za one na visoko odgovornim pozicijama. U želji da pomognemo našim menadžerima, u saradnji sa TIM Centrom organizovali smo trening gde su koleginice i kolege imali priliku da se informišu o stresu, analiziraju svoje uzročnike i aktivno krenu u rešavanje ličnih stresnih okidača. U lepom ambijentu na Fruškoj gori, u dobroj atmosferi kojoj su pored samih kolega, u velikoj meri doprineli i pozitivni i stručni predavači, aktivno i otvoreno se radilo na aktuelnim problemima. O tome da smo napravili dobar izbor teme i predavača, govore i komentari učesnika: "Zadovoljan sam, mnogo praktičnih komentara i predloga. Lepo je bilo, a verujem da će imati i pozitivan uticaj na dalje. ", "Trening treba organizovati i za druge kolege u firmi", "Odličan trening!".

Dragi Timovci, veliko hvala, radujemo se daljoj uspešnoj saradnji!

Lea Vujović - HR specialist, RT - RK d.o.o.