Cilj

Komunikacija predstavlja oblast koju je uvek moguće unaprediti. Mi to postižemo kroz ovladavanje različitim sadržajima i velikim brojem komunikacijskih tehnika. Učesnici kroz interaktivan rad usvajaju široku paletu komunikacijskih alata koji im pomažu u rešavanju komunikacijskih problema.

Teme od kojih je moguće skrojiti trening:

 • Konstruktivna komunikacija – asertivnost
 • Tehnike konstruktivne komunikacije (raspitivanje, postavljanje granica, direktno izražavanje, prekršen dogovor i druge)
 • Veštine upućivanja i prihvatanja povratne informacije (feedback)
 • Osvešćivanje i prevazilaženje najčešćih komunikacijskih zamki
 • Različiti tipovi sagovornika – prilagođavanje komunikacijskog stila
 • Teški sagovornici
 • Empatija i aktivno slušanje
 • Komunikacija sa uticajem
 • Javni nastup
 • Prezentacijske veštine
 • Komunikacija u prodaji

Koje su dobiti za učesnike?

 • Upostavljanje boljih relacija i razvijanje različitih pristupa komunikaciji
 • Primena konkretnih alata u specifičnim situacijama
 • Rešavanje problema u komunikaciji

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Značaj komunikacije sve više raste u svakom segmentu poslovanja. Čak i kada ne govorimo mi komuniciramo govorom tela. Lični kontakt kao najvažniji oblik komunikacije, i koja je naš svakodnevni posao i zbog toga je za nas veoma važno da umemo da prenesemo pravu poruku ka našim kupcima, proizvođačima , i da će naš sagovornik shvatiti baš onako kako smo i želeli da je razume.
Kompanija KWS je svesna da je ključ uspešnog poslovanja zdrava komunikacija sa našim saradnicima i KWS prodajni tim već treću godinu uspešno obavlja razne treninge, kako verbalne tako i neverbalne komunikacije, u Tim centru u Novom Sadu.
Komunikacija je ključ koji otključava sva vrata, pa su tako veštine komuniciranja ključni sastojak izgradnje sopstvenog uspeha.

Sandra Laučević - Regionalni manager prodaje