Najveći deo života provedemo komunicirajući (verbalno, neverbalno, usmeno, pismeno), što nas čini nekom vrstom eksperta u ovoj veštini, zar ne? Ipak, često to činimo na način koji nije adekvatan i konstruktivan, što nam stvara probleme kako na poslu tako i privatno. S obzirom na to, važno je znati da se konstruktivna komunikacija vežba i da je moguće raditi na unapređenju komunikacijskih veština kako bi se postigla direktna, jasna i dvosmerna komunikacija.

Komunikacija je tema sa kojom se najčešće srećemo, zato što se različiti problemi u funkcionisanju kompanija uočavaju kroz nekonstruktivnu komunikaciju. Iz tog razloga, rad na komunikaciji je odlična polazna osnova i uvod u druge organizacijske promene.

Ono što je najvažnije je da mi nemamo jedan “Trening komunikacije”. Svaka kompanija ima potrebu za unapređenjem određenog aspekta ove kompleksne veštine, tako da svaki naš trening krojimo zajedno sa klijentom, od tema koje pokrivaju ovu oblast.

Kao i kod drugih soft-skills treninga, dinamiku rada prilagođavamo konkretnoj situaciji. To mogu biti jednodnevni ili poludnevni treninzi, ali i kontinuirani programi (više kratkih susreta u dužem periodu).

Teme od kojih je moguće skrojiti trening:

  • Konstruktivna komunikacija – asertivnost
  • Pregovaranje
  • Rešavanje konflikata
  • Feedback
  • Različiti tipovi sagovornika – prilagođavanje komunikacijskog stila
  • Teški sagovornici
  • Empatija i aktivno slušanje
  • Neverbalna komunikacija
  • Komunikacija sa uticajem
  • Prezentacijske veštine

 

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Značaj komunikacije sve više raste u svakom segmentu poslovanja. Čak i kada ne govorimo mi komuniciramo govorom tela. Lični kontakt kao najvažniji oblik komunikacije, i koja je naš svakodnevni posao i zbog toga je za nas veoma važno da umemo da prenesemo pravu poruku ka našim kupcima, proizvođačima , i da će naš sagovornik shvatiti baš onako kako smo i želeli da je razume.
Kompanija KWS je svesna da je ključ uspešnog poslovanja zdrava komunikacija sa našim saradnicima i KWS prodajni tim već treću godinu uspešno obavlja razne treninge, kako verbalne tako i neverbalne komunikacije, u Tim centru u Novom Sadu.
Komunikacija je ključ koji otključava sva vrata, pa su tako veštine komuniciranja ključni sastojak izgradnje sopstvenog uspeha.

Sandra Laučević - Regionalni manager prodaje

Trenig asertivnosti je jedan od najkorisnijih treninga koji je pohađao moj tim. Kroz 8 susreta prvo smo osvestili sebe, svoja ponašanja , barijere koje imamo u komuniciranju u različitim životnim situacijama. Shvatili smo zašto je važno komunicirati, a šta se sve može desiti kada izostane komunikacija, ili ukoliko je ona nekonstruktivna .
Trening je jako koristan i pomogao nam je da povećamo produktivnost, da naučimo da se zauzmemo za sebe, jasno iskažemo svoje neslaganje uz poštovanje drugih ljudi koji nas okružuju, da smanjimo stres i strah od konflikta i verujemo u mogućnost njegovog razrešenja.
Sve ovo je u velikoj meri poboljšalo rad i međuljudske odnose sektora kojim rukovodim.

Branka Novaković - Šef komercijalnog sektora Savacoop doo