Cilj

Različitost i fleksibilnost u pristupu i vođenju ljudi predstavlja jednu od ključnih karakteristika uspešnih lidera. Usvajanje različitih tehnika, stilova, kao i rad na osvešćivanju snaga i prevazilaženju ličnih blokada jesu neizostavni deo ovih treninga.

Teme od kojih je moguće skrojiti trening:

 • Razvijanje odnosa sa zaposlenima
 • Tehnike konstruktivne komunikacije
 • Upućivanje i prihvatanje povratne informacije (feedback)
 • Emocionalna inteligencija (samosvesnost i socijalna svesnost)
 • Liderski stilovi – situaciono rukovođenje
 • Portfolio ljudskih potencijala
 • Motivisanje zaposlenih – prepoznavanje različitih pristupa motivisanju i različitih motivacionih modela
 • Upravljanje konfliktima – prepoznavanje izvora, strategije u rešavanju konflikata
 • Mentorstvo i coaching pristup – sličnosti i razlike
 • Upravljanje stresom – izvori, strategije i indikatori stresa
 • Upravljanje promenama u radnom okuženju

Koje su dobiti za učesnike?

 • Obogaćivanje sopstvenog liderskog stila
 • Efektivnije upravljanje pojedincima i timovima
 • Lično osnaživanje za lidersku ulogu kroz osvešćivanje snaga i prevazilaženje blokada

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Sa TIM Centrom smo sarađivali na više različitih projekata. Nakon što su nam pomogli da saznamo raspoloženja i mišljenja zaposlenih u našoj kompaniji, i da na osnovu rezultata bolje organizujemo ljudstvo i posao, obratili smo im se za pomoć u usavršavanju liderskog kadra. Veoma smo zadovoljni napretkom naših zaposlenih koji su pohađali kurseve i toplo preporučujemo ovaj vid edukacije za sve one koji rade na rukovodećim pozicijama.
Ono što TIM Centar izdvaja od ostalih sličnih agencija jesu na prvom mestu ljudi koji čine ovu agenciju. Srdačni, vredni i pre svega profesionalni. Zamislite da stičete nova znanja i veštine, a to radite u društvu prijatelja u opuštenoj i vedroj radnoj atmosferi - to je TIM Centar.

Jelena Prole - Managing Director, PLANet Systems Group