Kada kažemo da je važno da neko ima razvijene liderske veštine, više se ne misli samo na ljude na visokim hijerarhijskim pozicijama. Načini na koji su organizovane kompanije, kao i neizbežan rad u timovima, ukazuje na važnost razvijanja lidera na svim nivoima.

Kao što ne postoji jedan leadership stil koji je rešenje za sve kompanije, tako ni naši leadership treninzi nisu tipski. Sadržaj programa prilagođavamo strukturi, strategiji i izazovima sa kojima se sreću naši klijenti, kako bismo zajedno izgradili lidere kakvi su potrebni kompaniji u budućnosti.

Naše iskustvo i praksa nam potvrđuju sve veću potrebu za radom na ovoj temi, naročito u rastućim industrijama proizvodnje i IT-a (ne isključujući naravno i druge oblasti). Imali smo priliku da koncipiramo različite leadership programe, koji su najčešće organizovani u više susreta. Na ovaj način imamo mogućnost da se kroz kontinuirani rad bavimo izgradnjom i razvojem lidera. I uživamo u činjenici da ovakav rad prija učesnicima treninga i da rado očekuju sledeći susret.

Teme od kojih je moguće skrojiti trening:

 • Razvoj pojedinaca i timova
 • Motivacija
 • Liderski stilovi
 • Psihološka znanja za lidere
 • Talent Managament
 • Lider kao coach
 • Upravljanje promenama
 • Mentorstvo
 • Kreativnost
 • Mentorstvo i coaching pristup – sličnosti i razlike
 • Upravljanje promenama u radnom okuženju

 

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Sa TIM Centrom smo sarađivali na više različitih projekata. Nakon što su nam pomogli da saznamo raspoloženja i mišljenja zaposlenih u našoj kompaniji, i da na osnovu rezultata bolje organizujemo ljudstvo i posao, obratili smo im se za pomoć u usavršavanju liderskog kadra. Veoma smo zadovoljni napretkom naših zaposlenih koji su pohađali kurseve i toplo preporučujemo ovaj vid edukacije za sve one koji rade na rukovodećim pozicijama.
Ono što TIM Centar izdvaja od ostalih sličnih agencija jesu na prvom mestu ljudi koji čine ovu agenciju. Srdačni, vredni i pre svega profesionalni. Zamislite da stičete nova znanja i veštine, a to radite u društvu prijatelja u opuštenoj i vedroj radnoj atmosferi - to je TIM Centar.

Jelena Prole - Managing Director, PLANet Systems Group

Tokom mog rada u kompaniji LEAR, TIM Centar je bio angažovan u cilju pružanja treninga “Razvoj menadžerskih veština” zaposlenima koji rade na rukovodećim pozicijama.
Voditelji treninga su pokazali visok nivo stručnosti, profesionalizma, posvedenosti i inovativnosti u pripremi i organizaciji treninga.
Pomenuti trening je dosta pomogao mojim kolegama i meni i ovom prilikom bih želeo da preporučim TIM centar kao vrhunsku konsultantsku kuću za ljudske resurse.

Bojan Radisavljević - Process Engineering Supervisor, Lear Corporation