Time Management se najčešće dovodi u vezu sa povećanjem produktivnosti. Usvajanjem veština planiranja i organizovanja povećava se nivo lične odgovornosti i discipline (self management), što podrazumeva brigu o sebi, upravljanje stresom i ponašanje u skladu sa ličnim vrednostima.

Detaljnom procenom trening potreba možemo da utvrdimo koji aspekt ovih veština najviše “škripi” kod zaposlenih u kompaniji i da spram toga skrojimo trening koji pogađa pravu potrebu. Nema tipskih rešenja!

Iskustvo nam je pokazalo da najbolje rezultate daju kontinuirani programi (na primer, susreti u trajanju od 2h, jednom nedeljno). Takav način rada pruža mogućnost polaznicima da tokom obuke primenjuju tehnike i alate planiranja, organizovanja i samo-motivacije, i uz supeviziju trenera usavršavaju ove veštine.

Dodatna vrednost ovih treninga su što usvojene veštine imaju svoju primenu i u drugim sferama života, poput zdravlja, ličnog razvoja i porodice.

Teme od kojih je moguće skrojiti trening:

  • Realistično planiranje
  • Određivanje prioriteta
  • Postavljanje ciljeva
  • Samomotivacija
  • Odlaganje
  • Fokus i pažnja
  • “Kradjivci” vremena
  • Komunikacija u funkciji boljeg planiranja – postavljanje granica, izbegavanje manipulacije
  • Vođenje sastanaka
  • Prevazilaženje emocionalnih i praktičnih blokada

 

 

 

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Odlazak na trening efikasnosti nam je omogućila firma u sklopu investiranja u soft skills razvoj zaposlenih. Trening se sastojao iz zasebnih celina, koje su na kraju ipak pravile jednu odličnu priču. Dosta je bilo akcenta na vežbama, tako da nam je vreme proletelo svaki put. Radnu i nadasve pozitivnu atmosferu su obezbedile predavačice, ali smo se i mi, kao grupa, potrudili da doprinesemo sto je više moguće. Moj lični utisak je da većinu stvari koje su nam bile predavane smo znali iz svakodnevnog života, ali nam je trening ipak pomogao da sve to stavimo u neku smislenu formu, kako bismo mogli da analiziramo i ostvarimo napredak. Dosta sam naučio o sebi, šta me motiviše, ali i šta mi je bilo bitno, a zapostavljao sam zbog loše organizacije. Da sve ne ostane na rečima, ukratko posle završetka treninga, postepeno sam uveo promene u svoj život i nastaviću sa tim.

Radoslav Popov - IT Consultant, Synechron