Iako timski rad ima puno prednosti i omogućava sjajne rezultate, neretko je potrebno raditi na razvoju timova i pomoći timu da dođe do uspešnog funkcionisanja. Sa ciljem unapređenja timskog funkcionisanja i povećanja pripadnosti timu se osmišljavaju naši treninzi, a sve se to ostvaruje kroz različite timske sadržaje i vežbe, kao i aktivan pristup učesnika.

Teme od kojih je moguće skrojiti trening:

 • Komunikacija u timu –specifičnosti timske komunikacije i najčešći problemi
 • Karakteristike uspešnih timova
 • Faze u razvoju timova (Tuckman)
 • Emocionalne blokade u timskom funkcionisanju
 • Upravljanje konfliktima u timu
 • Izgradnja tima i timske uloge (Belbin)
 • Povećanje produktivnosti i motivacija timova
 • Problemi timskog rada – socijalno dangubljenje, grupno mišljenje, grupni ekstremi, abilenski paradoks

Koje su dobiti za učesnike?

 • Ostvarivanje boljeg timskog funkcionisanja
 • Identifikovanje i unapređenje timskih uloga
 • Konstruktivno prevazilaženje problema u timskom funkcionisanju

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Ono što posebno izdvaja Tim Centar od ostalih konsultantskih agencija jeste izuzetna moć da upoznaju duh i kulturu kompanije, prilagode se potrebama tima za koji rade, kao i da sve svoje usluge pružaju na engleskom jeziku. Menadžment naše kompanije imao je priliku da prođe niz treninga, individualnih koučing susreta i tim bilding aktivnosti, što je u izuzetnoj meri uticalo na naše međusobno razumevanje, povezanost i ostvarivanje boljih rezultata.

Zorana Stamenić - HR manager, ‎Le Belier