Tailor Made Solutions

TIM Centar neguje kreativan pristup u rešavanju svakog pojedinačnog ličnog ili poslovnog problema. Krojimo naše usluge baš po Vašoj meri, jer znamo da samo tako možemo da dođemo da unikatnog rešenja kakvo zaslužujete.

Professional selection

Read more

Assessing candidates and staff

Read more

Methodology trainings

Read more

Individual and group coaching

Read more

HR research

Read more

Team building

Read more

Organisational culture

Read more

Organisational design

Read more

Job evaluation

Read more

The psychological support programme

Read more

Educational workshops/lectures

Read more

Tim Partner

Read more