Assessment radimo kada se menadžment sretne sa pitanjima poput:

 • Da li zaposleni ima potencijal da postane lider?
 • Koje kompetencije menadžeri treba da unaprede, koje obuke da organizujemo?
 • Na kojem poslu bi potencijali zaposlenog bili najbolje iskorišćeni?
 • Koji od tri kandidata je najbolji za posao?
 • Da li da zaposlim kandidata za kojeg sam dobio preporuku?

 

Procene koje najčešće radimo su:

 • Razvojne – kombinovanjem više tehnika identifikujemo potencijale zaposlenog radi donošenja odluke o njegovom daljem razvoju (koje obuke su mu potrebne, na kojoj poziciji bi bio najuspešniji i slično)
 • Leadership – procena liderskog potencijala specijalizovanim tehnikama sa ciljem donošenja odluke o unapređenju na rukovodeću poziciju
 • Procena kandidata – pomoć prilikom donošenja odluke o zaposlenju, kako bi se poslodavac osigurao da je napravio pravi izbor
 • 360˚ procene – alat kojim koristimo pun potencijal feedbacka za procenu menadžera, tako što procenu vrše njegovi nadređeni, članovi tima i saradnici, a te rezultate poredimo sa samoprocenom menadžera

Feedback koji dobijamo od klijenata je da su naše procene korisne zato što dajemo vrlo specifične i konkretne preporuke, odnosno uvek damo odgovor na postavljeno pitanje – da li se kandidat preporučuje za zaposlenje, da li zaposleni poseduje potencijal za menadžersku poziciju i slično. Da bismo to postigli koristimo različite tehnike:

 • Intervju vođen kompetencijama
 • Analiza individualnih potencijala
 • Simulacija 1-na-1
 • In-basket vežba
 • Online testovi sa Recruiter.rs
 • Grupna diskusija

…i uvek prilagodimo „paket“ tehnika tako da ispunimo cilj procene.

 

Izveštaji koje kreiramo nisu generički, „na klik“, već pažljivo promišljeni i kreirani da daju korisne smernice kompaniji i procenjivanom zaposlenom. Nakon procene organizujemo sastanak sa menadžmentom gde možemo da damo odgovore na dodatna pitanja i pojasnimo izveštaj, a posebno i feedback sa zaposlenim.

Naš tim je uvek tu...
...za dodatna pitanja i više informacija!

Željko Bolbotinović

Direktor | Tekijanka doo

Procene su nam mnogo pomogle da uočimo ogromna područja za unapređenjem naših potencijala, da primenimo personalizovan pristup svakom kolegi i da pratimo njegov napredak, da se razumemo. Takođe, ovo je sjajna prilika i za same kandidate jer na ovakav način i oni imaju prilike da upoznaju sebe ili da bolje osveste svoje potencijale. TIM Centar nam je pomogao da sada sve vidimo u boji, neizmerno smo im zahvalni na tome što su nas „probudili“ iz sna za koji nismo ni bili svesni.

Milijana Vukašin

HR Manager | Swick Logistics

Zahvaljujući TIM Centru i njihovoj Leadership proceni sada imamo jasnu mapu puta za razvoj naših lidera i jačanje ukupne efektivnosti naše organizacije. Temeljni rezultati procene su nam omogućili da steknemo konkretan uvid u snage, slabosti i oblasti za dalji razvoj. Pružen je uvid u različite perspektive na osnovu čega se iniciraju procesi koji dovode do napretka na individualnom i grupnom nivou, kao i do poboljšanja odnosa između zaposlenih. Radujemo se Leadership treningu koji je sledeći korak saradnje sa ovim stručnim, ljubaznim timom koji uvek ima odgovor na sva naša pitanja i svoj posao obavlja sa lakoćom.

Slavica Cvetanović

HR Manager | GIZ

TIM Centar je naš pouzdan partner u procesu selekcije eksternih kandidata. Njihova stručnost i posvećenost ima veliki doprinos u pravilnom i tačnom prepoznavanju talenata i profila koji odgovaraju našim potrebama. Efikasnost, fleksibilnost i dobra organizacija TIM Centra pružaju nam izuzetan oslonac u ograničenim vremenskim okvirima u kojima radimo. Od suštinskog značaja za GIZ je i posvećenost TIM Centra čuvanju poverljivih informacija i saznanje da su naši podaci u sigurnim rukama. Na kraju, ali ne i manje važno, želeli bismo da istaknemo ljubaznost i srdačnu komunikaciju, koja našoj saradnji daje dodatnu vrednost.