Individualni coaching predstavlja struktuiran i individualizovan program podrške menadžerima u realizovanju njihovih potencijala i uspešnijem ostvarivanju organizacijskih ciljeva.

Metodologija podrazumeva predstavljanje najsavremenijih teorijskih modela, kao i akcenat na praktičnoj primeni i vežbi kroz interaktivan i iskustveni rad. Coaching započinje procenom, Analizom Individualnih Potencijala, nakon čega se pravi detaljan plan rada prilagođen potrebama i ciljevima učesnika coaching programa. Centralna faza sastoji se iz individualnih coaching susreta na kojima coach TIM centra radi sa polaznikom programa na realizaciji postavljenih ciljeva. Između face-to-face susreta teče kontinuirana komunikacija sa coachem, ispunjavanje zadataka i vežbi, čiji je cilj učvršćivanje promene i efikasnije dolaženje do ciljeva. Završna faza projekta podrazumeva evaluaciju postignutih rezultata. Nakon završetka programa, organizuje se follow-up susret, na kome se prati razvoj učesnika coaching programa.

Rezultati koje zajedno postižemo su:

 • Razvijanje fleksibilnog stila menadžmenta
 • Bolje upravljanje promenama
 • Obezbeđivanje veće podrške svojih podređenih
 • Razvijanje timova visokih performansi
 • Poboljšanje komunikacijskih i interpersonalnih veština
 • Usklađivanje ličnih i organizacijskih ciljeva
 • Prevazilaženje emocionalnih blokada
 • Povećavanje lične efikasnosti
 • Balans privatnog i poslovnog života

Coaching susreti se realizuju uživo ili on-line.

TIMSKI COACHING

Cilj coaching programa je zajednički rad tima na prevazilaženju određenih problema u funkcionisanju kompanije/tima ili produkovanje novih ideja i definisanje konkretnih koraka u njihovoj realizaciji. Produkti rada timskog coachinga su konkretni predlozi i plan implementacije predloženih ideja.

Teme:

 • Unapređivanje timskog funkcionisanja (rešavanje problema)
 • Strategije motivisanja zaposlenih
 • Organizacijske vrednosti
 • Poboljšavanje imidža kompanije – najkreativnija ideja

Ko su naši coachevi

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Sa Tim Centrom smo odradili timski coaching u trenutku uspostavljanja HR SHS Centra Nelt Grupe. Specifičnosti lateralne integracije više timova, detaljne revizije prethodno razrađenih praksi rada, te inkluzije novozaposlenih u tim, iziskivali su detaljnu pripremu osetljive i izazovne radionice, gde su nam kolege iz Tim Centra bili od neprocenjive pomoći na osnovu svog dubokog razumevanja timskog načina funkcionisanja baziranog na višegodišnjem iskustvu u industriji. Priprema radionice i realizacija iste su ispunile sva očekivanja tima učesnika i jednostavno govoreći pomogle u izgradnji i usaglašavanju politike rada novog organizacionog dela kompanije. Sa Tim Centrom smo odradili timski coaching u trenutku uspostavljanja HR SHS Centra Nelt Grupe. Specifičnosti lateralne integracije više timova, detaljne revizije prethodno razradjenih praksi rada, te inkluzije novozaposlenih u timovima iziskivali su detaljnu pripremu osetljive i izazovne radionice, gde su nam kolege iz Tim Centra bili od neprocenjive pomoći na osnovu svog dubokog razumevanja timskog načina funkcionisanja baziranog na višegodišnjem iskustvu u industriji. Priprema radionice i realizacija iste su ispunile sva očekivanja tima učesnika i jednostavno govoreći pomogle u izgradnji i usaglašavanju politike rada novog organizacionog dela kompanije. Uspostavljene su vrednosti tima i što je jos važnije, data je podloga zajedničkim obrascima profesionalnog ponašanja koji su postali spontani izraz grupne svakodnevnice.

Kao rezultat uspešnog posla, sa ljudima iz Tim Centra smo dogovorili naredne radionice i uspostavili saradnju na duže staze.

Nemanja Knežević - Group HR Shared Services Manager

Čitav život sam imao i nalazio osobe koje su mi pomagale, učile, savetovale. Od roditelja, sestre, starih prijatelja u srednjoj školi, kasnije šefova, mentora, partnera... Ne zato što sam mislio da ne mogu sam, nego zato što je bilo logično da mogu više sa nekim. Ali tek 2016, u trenutku poslovnog zamora, rešio sam da isprobam i pravi poslovni coaching i krenuo u coaching sa Tim Centrom, konkretno sa Milicom. Iskreno, bio je pun pogodak. Milica je osoba sa znanjem iz druge oblasti nego ja, sa iskustvom u poslovnom okruženju i pravom dozom smirenosti. I nastupila je taman na način koji je meni bio potreban. Kroz rad sa Milicom, brže i lakše sam prošao kroz dileme i odluke koje sam imao i trebao da donesem. Par ključnih prednosti koje sam osetio prilikom coachinga su:

- Ubrzavanje procesa: verovatno bih sve to mogao i sam, ali sporije. A vreme je najskuplje.
- Dobio sam jednostavna i logična teorijska objašnjenja za određene situacije. Što omogućava da se lakše kroz njih prolazi. Sa znanjem, ne samo po intuiciji.
- Dobijate objektivan i nezavistan pogled sa strane (ako je coach dobar :) ). Coach vam nije prijatelj niti zaposleni i nema razloga da vam povlađuje niti da gleda iz vaših cipela stvari.

Iskrena preporuka, čak i savet da probate coaching!

Branimir Gajić - Finansijski direktor, Infostud

Kao polaznik treninga asertivnosti bila sam u prilici da upoznam kreativan pristup i dinamičnost ljudi koji rade u TIM centru. Spremnost da podele lično iskustvo, individualni pristup pojedincima, odličan balans praktičnog i teorijskog, otvorena i opuštena radna atmosfera, doprineli su da svi polaznici aktivno učestvuju.
Ovo pozitivno iskustvo me je inspirisalo da nastavim rad na razvoju svojih liderskih veština i svom ličnom razvoju. Prošavsi kroz koučing na temu samomotivacije i motivacije zaposlenih, mogu da preporučim TIM centar svima koji žele praktične savete kako da svoje potencijale iskoriste za svoje dobro i dobro ljudi oko sebe.

Sanja Petrović - COO, Intens d.o.o.

Početak saradnje sa Tim Centrom definitivno predstavlja jednu od značajnih prekretnica u našem radu i razvoju kao pojedinaca i menadžera kompanije. Pronašli su adekvatan način da pristupe svakome od nas u skladu sa ličnim profilima. Zahvaljujući tome, u kratkom vremenskom periodu smo ostvarili zavidan napredak u medjusobnoj komunikaciji i saradnji, što se momentalno odrazilo pozitivno i na rezultate fabrike. Definitivna preporuka za one koji veruju u potencijal svojih ljudskih resursa i žele da investiraju u njega.

Dejan Bunghart - Operativni menadžer, Le Belier Kikinda