INDIVIDUALNI COACHING

Po čemu se naš pristup coaching-u izdvaja? Prvenstveno po temeljnom znanju i stručnosti naših coach-eva, koji imaju preko 10 godina biznis iskustva, uz snažan background u individualnom psihoterapijskom radu. Iskustvo nam omogućava da budemo kreativni i hrabri da izbacimo klijente iz cipela (zone komfora) kako bi dostigli svoj puni potencijal.

Kako zapravo izgleda coaching? Krećemo od procene potreba, nakon čega pravimo detaljan plan koji je 100% individualizovan i podrazumeva postavljanje vremenskog okvira i konkretnih ciljeva. Nakon toga slede coaching sesije 1-na-1, na kojima coach i klijent rade na realizaciji ciljeva. Najčešća dinamika podrazumeva jednočasovne susrete dva puta mesečno, sa “domaćim zadacima” i podrškom od strane coach-a između susreta. Po potrebi uključujemo nadređene ili druge važne saradnike u coaching proces.

Ali coaching nije samo za top managere. Bacite pogled na najčešće teme zbog kojih nam se klijenti obraćaju, odnosno na coaching programe za koje smo najviše specijalizovani, i prepoznajte koji je po Vašoj meri:

LEADERSHIP COACHING – osnažujemo sadašnje i buduće menadžere kako bi bili što uspešniji u ulozi lidera. Kod klijenata koji se pripremaju za novu lidersku poziciju jačamo liderske kompetencije da bismo ubrzali adaptaciju na novu ulogu.

KARIJERNI COACHING – pomažemo klijentu da identifikuje svoje snage i potencijale, definiše karijerne ciljeve i preduzme akcije za njihovo ostvarivanje. Važan aspekt je i uspostavljanje balansa profesionalnog života sa ostalim značajnim životnim domenima.

STRES-MENADŽMENT COACHING – osnažujemo klijenta da bolje razume svoje reakcije na stres i situacije koje ih provociraju. Tokom procesa klijent bolje razumeva svoju ulogu u nastanku stresa, usvaja nove načine reagovanja kako bi postao rezilijentniji i tako preventirao burnout i druge negativne posledice hroničnog stresa.

COACHING EFIKASNOSTI – pomažemo klijentima da prepoznaju i koriguju svoja kontraproduktivna ponašanja i navike, kao i da prošire svoj repertoar efikasnih obrazaca ponašanja. Radimo na ublažavanju emocionalnih blokada efikasnosti, prevazilaženju prokrastinacije, boljem upravljanju vremenom i samomotivisanju.

COACHING VEŠTINA PREZENTOVANJA I JAVNOG NASTUPA – cilj programa je postizanje uvida u to kako nas drugi procenjuju tokom nastupa, prevazilaženje emocionalnih blokada u vezi sa tim procenama i uvežbavanje veština prezentovanja sa uticajem.

COACHING KOMUNIKACIJSKIH VEŠTINA – vodimo klijenta kroz proces razvijanja veština (prevazilaženja blokada – umesto blokada) uspešne komunikacije. U fokusu rada su teme poput prihvatanja i upućivanja feedback-a, komunikacije sa uticajem, prepoznavanja i izbegavanja manipulacije od strane sagovornika i slično.

COACHING ZA MENTORE – osnovni cilj programa je osnaživanje klijenata za mentorsku ulogu. Akcenat coaching je na veštinama razvoja saradnika, što efektivnijem prenošenju znanja i psihološkim “cakama” razvoja kolega.

TIMSKI COACHING

Cilj coaching programa je zajednički rad tima na prevazilaženju određenih problema u funkcionisanju kompanije/tima ili produkovanje novih ideja i definisanje konkretnih koraka u njihovoj realizaciji. Produkti rada timskog coachinga su konkretni predlozi i plan implementacije predloženih ideja.

Teme:

  • Unapređivanje timskog funkcionisanja (rešavanje problema)
  • Strategije motivisanja zaposlenih
  • Organizacijske vrednosti
  • Poboljšavanje imidža kompanije – najkreativnija ideja

Ko su naši coachevi

Zainteresovani za ovu uslugu? Slobodno nam pišite!

Konsultujte nas

Sa Tim Centrom smo odradili timski coaching u trenutku uspostavljanja HR SHS Centra Nelt Grupe. Specifičnosti lateralne integracije više timova, detaljne revizije prethodno razrađenih praksi rada, te inkluzije novozaposlenih u tim, iziskivali su detaljnu pripremu osetljive i izazovne radionice, gde su nam kolege iz Tim Centra bili od neprocenjive pomoći na osnovu svog dubokog razumevanja timskog načina funkcionisanja baziranog na višegodišnjem iskustvu u industriji. Priprema radionice i realizacija iste su ispunile sva očekivanja tima učesnika i jednostavno govoreći pomogle u izgradnji i usaglašavanju politike rada novog organizacionog dela kompanije. Uspostavljene su vrednosti tima i što je jos važnije, data je podloga zajedničkim obrascima profesionalnog ponašanja koji su postali spontani izraz grupne svakodnevnice.

Kao rezultat uspešnog posla, sa ljudima iz Tim Centra smo dogovorili naredne radionice i uspostavili saradnju na duže staze.

Nemanja Knežević - Group HR Shared Services Manager

Čitav život sam imao i nalazio osobe koje su mi pomagale, učile, savetovale. Od roditelja, sestre, starih prijatelja u srednjoj školi, kasnije šefova, mentora, partnera... Ne zato što sam mislio da ne mogu sam, nego zato što je bilo logično da mogu više sa nekim. Ali tek 2016, u trenutku poslovnog zamora, rešio sam da isprobam i pravi poslovni coaching i krenuo u coaching sa Tim Centrom, konkretno sa Milicom. Iskreno, bio je pun pogodak. Milica je osoba sa znanjem iz druge oblasti nego ja, sa iskustvom u poslovnom okruženju i pravom dozom smirenosti. I nastupila je taman na način koji je meni bio potreban. Kroz rad sa Milicom, brže i lakše sam prošao kroz dileme i odluke koje sam imao i trebao da donesem. Par ključnih prednosti koje sam osetio prilikom coachinga su:

- Ubrzavanje procesa: verovatno bih sve to mogao i sam, ali sporije. A vreme je najskuplje.
- Dobio sam jednostavna i logična teorijska objašnjenja za određene situacije. Što omogućava da se lakše kroz njih prolazi. Sa znanjem, ne samo po intuiciji.
- Dobijate objektivan i nezavistan pogled sa strane (ako je coach dobar :) ). Coach vam nije prijatelj niti zaposleni i nema razloga da vam povlađuje niti da gleda iz vaših cipela stvari.

Iskrena preporuka, čak i savet da probate coaching!

Branimir Gajić - Finansijski direktor, Infostud

Kao polaznik treninga asertivnosti bila sam u prilici da upoznam kreativan pristup i dinamičnost ljudi koji rade u TIM centru. Spremnost da podele lično iskustvo, individualni pristup pojedincima, odličan balans praktičnog i teorijskog, otvorena i opuštena radna atmosfera, doprineli su da svi polaznici aktivno učestvuju.
Ovo pozitivno iskustvo me je inspirisalo da nastavim rad na razvoju svojih liderskih veština i svom ličnom razvoju. Prošavsi kroz koučing na temu samomotivacije i motivacije zaposlenih, mogu da preporučim TIM centar svima koji žele praktične savete kako da svoje potencijale iskoriste za svoje dobro i dobro ljudi oko sebe.

Sanja Petrović - COO, Intens d.o.o.

Početak saradnje sa Tim Centrom definitivno predstavlja jednu od značajnih prekretnica u našem radu i razvoju kao pojedinaca i menadžera kompanije. Pronašli su adekvatan način da pristupe svakome od nas u skladu sa ličnim profilima. Zahvaljujući tome, u kratkom vremenskom periodu smo ostvarili zavidan napredak u medjusobnoj komunikaciji i saradnji, što se momentalno odrazilo pozitivno i na rezultate fabrike. Definitivna preporuka za one koji veruju u potencijal svojih ljudskih resursa i žele da investiraju u njega.

Dejan Bunghart - Operativni menadžer, Le Belier Kikinda