Leadership program koji:

 • daje efekte
 • zahteva angažman, jer drugačije ne može
 • je svaki put drugačiji i potpuno prilagođen svakoj grupi, ali stvarno
 • pruža podršku na grupnom i individualnom nivou
 • je značajan korak u razvoju lidera i ličnom osnaživanju

Naš leadership program smo osmislili sa puno pažnje, prateći potrebe pojedinaca koje u isto vreme kombinujemo sa savremenim psihološkim i biznis konceptima.

Da bismo zaista ostvarili cilj programa i željenu promenu, leadership programi uključuju nekoliko faza u radu. Najčešće se naši klijenti odlučuju za pun program koji podrazumeva nekoliko elemenata.

1. uvodna procenatestovi ličnosti i liderskih kompetencija

2. individualni coaching susreti (1h po susretu) – najčešće realizujemo 3 susreta po učesniku: pre programa, tokom programa i nakon programa. Na ovaj način imamo mogućnost da svakog učesnika i individualno ispratimo i da pratimo ključne individualne smernice i ciljeve

3. grupni treninzi (uživo, 6h po susretu) – najčešće 5 susreta koji su usmereni na usvajanje i primenu ključnih alata za lidersku ulogu; teme mogu biti različite u odnosu na iskustvo i potrebe učesnika.

Zajedno sa klijentom definišemo konačni odabir tema:

 • Liderska uloga i stilovi
 • Komunikacijske veštine
 • Razvoj zaposlenih i feedback u funkciji razvoja
 • Upravljanje timovima i motivisanje zaposlenih
 • Upravljanje stresom
 • Efektivnost tima i stilovi produktivnosti
 • Lider kao coach
 • Vođenje uz vrednosti
 • Growth mindset i razvoj kulture feedback-a
 • Kreativnost i inovativnost
 • Upravljanje promenama

4. zadaci između susreta – znamo da mnogi ne vole da čuju „domaći zadatak“, ali su ovakvi zadaci neophodni da bi se veštine razvijale i da bismo održavali kontinuitet. Trudimo se da ih osmislimo tako da budu korisni, da ne oduzimaju puno vremena i da budu što lakši za primenu uz svakodnevne poslovne zadatke;

5. follow up i praćenje – ovde kreativnost dolazi do izražaja i aktivnosti praćenja i primene kreiramo zajedno sa klijentom kako bismo postigli optimalno učvršćivanje efekata. Forme mogu da budu – grupna radionica, kontinuirani zadaci, finalni zadaci koje lideri realizuju sa svojim timovima i mnoge druge aktivnosti.

 

Zašto ovaj program?

 • Zato što je svim liderima, bez obzira na iskustvo (a posebno onima koji su na početku liderske karijere), potrebna podrška u određenoj fazi razvoja
 • Zato što se niko ne rodi sa ovim veštinama, a od mnogih se očekuje da to „prirodno“ savladaju, što je teško ostvarivo i veoma često demotivišuće
 • Zašto što su snažni lideri stub uspešnosti svake kompanije i oni koji prave ključnu razliku

Naš tim mnogo uživa u ovim programima. Radujemo se kada imamo priliku da budemo podrška u razvoju. To je naša motivacija i nama puni baterije. Sve ovo nas je inspirisalo da pokrenemo i otvoreni leadership program GROWLeader.

 

Naš tim je uvek tu...
...za dodatna pitanja i više informacija!

Olga Jevtić

HR Manager & People partner | Fazi & Triple Crown Company

Saradnja sa TIM Centrom predstavlja veliko zadovoljstvo i sjajno iskustvo!
Program treninga je uvek prilagođen našim potrebama, obogaćen primerima i realnim situacijama sa kojima se susrećemo – tu se čuje komentar svih učesnika, pitanje ili dilema uz ohrabrivanje trenera da svako iznese svoje mišljenje i viđenje teme koju obrađujemo. Upravo iz ovih razloga se prilikom svakog susreta radujemo Leadership programu kako bi nove tim lidere osnažili, a postojeće podržali u njihovom radu.

Ivana Canić

HR Director | Strauss Adriatic

Saradnja sa TIM Centrom je naša dugoročna odluka, pa nije bilo dileme da će upravo oni biti realizator i našeg Leadership programa. Glavna odlika rada sa TIM Centrom je njihovo aktivno slušanje potreba, prilagođavanje tim potrebama i efektno kreiranje svakog segmenta programa.
Ekipa iz TIM Centra ne radi „copy – paste” nego prati puls organizacije i uviđa i uvažava specifičnosti svake organizacije. Pobrinu se da ništa ne ostane u magli ili bez razumevanja. Temeljni pristup i ljudska komunikacija su odlike njihovog rada oduvek, a to se pokazalo i pri realizaciji ovog programa. Učesnicima je najveći utisak bio upravo taj odnos sa TIM Centrom: dostupnost, pristupačnost, prirodnost i davanje slobode za sva pitanja i razgovor.
Pritom, nije zanemarljiva ni činjenica da je zabavno raditi sa njima jer su ekipa stručnih, pozitivnih ljudi. Ne prave ni od čega tešku filozofiju, nego se pobrinu da svaki sadržaj postane ”pitak”. Disciplinovani su, blagovremeni, tačni i uvek prevaziđu očekivanja i daju dodatnu vrednost.

Jelena Jovanović

Senior HR biznis partner | Neoplanta

U procesu izrade ovakvog programa, definisanje jasnih ciljeva i prilagođavanje potrebama svake od 14 grupa, bilo je od suštinskog značaja kako bismo osigurali najbolje moguće usvajanje znanja. A koga izabrati za partnere na ovom putovanju nego saradnike koje svojim ponašanjem autentično demonstriraju liderske veštine?
U okviru Neo lider programa svi naši rukovodioci su prošli četiri treninga na teme komunikacije, davanja povratnih informacija, efikasnog upravljanja vremenom i motivacije, dok su na poslednjem treningu – praktikumu, imali priliku da se podsete naučenog kroz praktične vežbe. Na evaluaciji ovog programa navedeni treninzi su dobili najviše ocene od strane 97 učesnika, jer su svi bili prilagođeni potrebama i prethodnom znanju svake grupe, a predavači iz TIM Centra su bili onakvi kakvi smo i očekivali da će biti – konkretni, spremni za saradnju, otvoreni i TIMski orijentisani. 😊

Dejan Bunghart

Operations Manager | Norma Group

Kao menadžeri na visokim pozicijama često smo u situaciji da moramo brzo i efikasno da izgradimo snažan i motivisan menadžment tim ispod sebe, koji će nositi najveći deo promena i razvoja koji kompaniju očekuje. To je momenat gde na scenu stupa TIM Centar koji sa svojom ekspertizom, dugogodišnjim iskustvom kroz jedan profesionalni, ali krajnje prijatan, takoreći prijateljski pristup, može u mnogome da sprovede ovaj proces za nas. Uspešno sarađujemo već duži niz godina i zato smo i ove godine poslali svoj tim na usavršavanje.

Dora Sel

HR and Legal Manager | Biospringer

Leadership trening nam je bio veliki korak u poboljšanju dinamike unutar tima. Tehnike koje su bile korišćene od strane trenera omugućile su učesnicima da otvorenije i još profesionalniji diskutuju i o izazovnim temama. Rezultati treninga su dali osnovu za efektivnije i brzo donošenje zajedničkih strateških odluka od strane celog tima. Hvala puno TIM Centar!

Marija Guteša

Learning & Talent Management Partner/TechOps | Hemofarm A.D.

Saradnja sa TIM Centrom zaista reflektuje pristup koji pravi razliku. Njihova spremnost da skroje programe po meri značajno utiče na vidljive pokazatelje poboljšanja unutar kompanije. Jasno je da razvoj zaposlenih ne možemo posmatrati kao izolovan događaj, već kao proces, a oni su nam na tom putovanju pouzdan saputnik!

Zorana Stamenić

HR Manager | LPO

Ono što je meni posebno važno prilikom organizacije Leadership treninga za zaposlene, jeste da se svaki trening organizuje po potrebi specifične grupe kojoj je namenjen. Treninzi obiluju praktičnim vežbama, a treneri svaki put daju pregršt primera na koji način se određena situacija može rešiti. Ono što učesnici treninga najčešće izdvajaju kao posebno važan benefit koji dobijaju ovim treningom jeste vreme u kome se u potpunosti posvete sebi, bolje razumeju svoje interakcije u poslovnom okruženju, a ono što ponesu sa sobom sa treninga mogu da primene na svim životnim poljima. Utisak koji imam, kada se svaka trening sesija završi, jeste da učesnici prosto zrače novom energijom i elanom i zato godinama TIM Centar smatram svojim sigurnim partnerom.