Biljana Milanović

Finance & Administration

Zadužena za finansijske i administrativne poslove, doprinosi nesmetanom funkcionisanju i sprovođenju svih planiranih aktivnosti i brojnih projekata TIM Centra. Sva prethodna iskustva su iz iste ili slične sfere, tako da spretno pliva ovim vodama. Prirodno – matematički smer u Jovinoj gimnaziji i kasnije upisana Visoka poslovna škola govore u prilog ljubavi prema brojevima i nikako nije od onih koji beže od matematike.

Precizna i odgovorna. OzB(i)lj(a)na u poslu i neozB(i)lj(a)na kada situacija to dozvoljava. Voli da ide na kafu sa prijateljima, iako istu ne pije. Dva sina joj pune srce i jačaju živce.

Kontakt

Dragana Jelić

Training & Coaching Consultant

Milana Božić

Marketing Manager

Luna Vujović

Talent Acquisition Lead

Svetlana Živanović

HR Consultant

Dragana Okanović

Owner | Head of Training & Coaching

Milica Pajić

Training & Coaching Consultant

dr Predrag Okanović

Owner | Head of Solver

dr Boris Popov

Owner | Senior Consultant

Damjana Jurošević

Training & Coaching Consultant

Milica Novkov

Owner | CEO