dr Dragana Jelić

Training & Coaching Consultant

U potrazi za idealnim zanimanjem putovala je od fizike do filozofije, i naposletku se konačno pronašla u psihologiji. Kaže da joj je poziv da spaja nauku i praksu, a u jedno bez drugog ne veruje. Radi kao asistent na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je i doktorirala.

U TIM-u sva akademska znanja pretače u praktičan rad sa pojedincima i grupama. Dobra je u prepoznavanju snaga i pružanju podrške da se napravi promena. Za preko 10 godina rada naučila je mnogo, a posebno da sa učenjem nikada ne staje. Specijalizovana za rad na temama komunikacije, liderstva, upravljanja emocijama i stresom i večite potrage za smislom.
Voli ljude, umetnost, more i, najviše od svega, svoje dve ćerke.

Kontakt

Biljana Milanović

Finance & Administration

Milana Božić

Marketing Manager

Luna Vujović

Talent Acquisition Lead

Svetlana Živanović

HR Consultant

Dragana Okanović

Owner | Head of Training & Coaching

Milica Pajić

Training & Coaching Consultant

dr Predrag Okanović

Owner | Head of Solver

dr Boris Popov

Owner | Senior Consultant

Damjana Jurošević

Training & Coaching Consultant

Milica Novkov

Owner | CEO